<<
>>

58. ЛАБОРАНТ-МЕТАЛОГРАФ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить металографічний аналіз спецсплавів вуглецевих сталей, чавунів і сплавів на алюмінієвій, магнієвій та мідній основах. Готує зразки спецсплаву до металографічних випробувань. Виконує травлення зразків у лужних і кислотних розчинах. Визначає основні структурні складові металів і дефекти за еталонами. Перевіряє твердість контрольних термооброблених зразків на приладах Роквелла, Бринелля і Віккерса. Визначає глибини зневуглецьованого шару і розміри зерна.

Визначає альфа-фази в сталях аустенітного та аустеніто-феритного класів методом магнітної металографії.

Повинен знати: способи приготування макро- і мікрошліфів; перевідні таблиці твердості; будову настільних металографічних мікроскопів і правила догляду за ними; будову приладів Роквелла, Брінелля і Віккерса для визначення твердості; правила роботи на лабораторних електропечах і ваннах; основні реактиви, застосовувані для травлення макро- і мікрошліфів; елементарні основи металографії; діаграму стану залізовуглецевих сплавів; будову аналітичних терез, догляд за ними і правила роботи на них.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Кваліфікаційні вимоги. Проводить металографічний структурний і кількісний аналіз макро- і мікроструктури легованих сталей, проб чорних і кольорових металів. Виготовляє мікро- і макрошліфи і маркує їх. Установлює ступінь забрудненості металу неметалевими включеннями. Проводить класифікацію дефектів сталі за макро- і мікроструктурою та зломом згідно з еталонами і балами, встановленими технічними умовами і стандартами. Контролює глибину газонасиченого шару в сплавах. Контролює температуру оптичним пірометром під час плавлення, гнуття, кування і штампування. Проводить випробування на схильність до міжкристалітної корозії. Установлює характер і розмір дефектів під час травлення підготовлених місць безпосередньо на виробах. Настроює мікроскопи для дослідження структур і фотозйомки. Здійснює фотографування макро- і мікроструктур. Проводить термообробку зразків і деталей у печах для визначення категорії міцності.

Повинен знати: марки сталі та їх хімічний склад; методику металографічних аналізів різних металів, сплавів і технологію їх проведення; державні стандарти на випробовувані матеріали; будову металографічних мікроскопів, оптичних пірометрів, фотоапаратів, бінокулярних луп, контрольно-вимірювальних приладів, правила настроювання і догляд за ними; принцип роботи гальванометра і термопари, вольтметра і амперметра; характеристики типових макро- і мікроструктур легованих сталей; способи визначення величини зерна; основні види термообробки; характеристики міцності сталей за результатами механічних випробувань; взаємозв'язок між термообробкою і структурою металу; різновиди дефектів сталі, відливок, поковок, штампованих заготовок, зварних з'єднань, прокату.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-металографа 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить металографічний структурний і кількісний аналіз макро- і мікроструктур високолегованих і спеціальних сталей, а також сплавів із кольорова металів. Складає режим термічної і хіміко-термічної оброби металів і сплавів за результатами експериментальних робіт. Аналізує причини дефектів, що виникають після термічної і хіміко-термічної обробки металів і сплавів, причини поломок металевих конструкцій і робить за ними висновки. Контролює плавки високолегованих та інструментальних сплавів сталей. Визначає лабораторними методами прогартовуваність сталі і схильність її до відпускної крихкості. Систематизує та обробляє результати досліджень. Проводить контрольні арбітражні аналізи.

Повинен знати: основи металографії; фізико-хімічні властивості матеріалів; принцип роботи застосовуваних тепловимірювальних приладів; порядок виготовлення макро- і мікрошліфів та реактивів для травлення; основи термічної обробки сталі, чавуну, кольорових металів і сплавів; технологічні процеси термічної і хіміко-термічної обробки вищевказаних матеріалів; основні властивості сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів; визначення величини зерна, зон цементації, азотування, сульфідування тощо; методи поверхневого гартування, їх особливості та сферу застосування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-металографа 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Проводить металографічний аналіз макро- і мікроструктури спецсплавів і тугоплавких металів. Складає висновки і рекомендації за результатами досліджень. Визначає вторинні фази в жароміцних сплавах методом вакуумного забарвлювання. Досліджує структуру металів і сплавів методом високотемпературної "вакуумної металографії" на установках. Визначає кінетику зростання аустенітного зерна. Визначає мартенситну точку. Досліджує зразки при високих температурах у вакуумі в процесі розтягу. Проводить кінозйомку процесів перетворення.

Повинен знати: основи фізики металів; будову високотемпературних вакуумних установок і високотемпературних камер; підготовку вакуумних установок до випробувань; правила випробування зразків на розтягання при високих температурах у вакуумі; будову і настроювання високотемпературних мікроскопів; правила користування вакуумметром, потенціометром, мікрофотонасадками і кінокамерами.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією лаборанта-металографа 4 розряду - не менше 1 року.

<< | >>
Источник: Довідник. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. 2004

Еще по теме 58. ЛАБОРАНТ-МЕТАЛОГРАФ:

 1. 38. ІНЖЕНЕР-ЛАБОРАНТ
 2. 29. ТЕХНІК-ЛАБОРАНТ
 3. 47. ЛАБОРАНТ-ЕЛЕКТРОАКУСТИК
 4. 63. ЛАБОРАНТ-РАДІОМЕТРИСТ
 5. 59. ЛАБОРАНТ-МІКРОБІОЛОГ
 6. 66. ЛАБОРАНТ-СЕНСИТОМЕТРИСТ
 7. 54. ЛАБОРАНТ З УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ТЕХНІКИ
 8. 62. ЛАБОРАНТ ПРОБІРНОГО АНАЛІЗУ
 9. 65. ЛАБОРАНТ-РЕНТГЕНОСТРУКТУРНИК
 10. 60. ЛАБОРАНТ МІНЕРАЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ
 11. 67. ЛАБОРАНТ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
 12. 68. ЛАБОРАНТ ХІМІКО-БАКТЕРІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ
 13. 53. ЛАБОРАНТ З ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
 14. 56. ЛАБОРАНТ-КРИСТАЛООПТИК
 15. 64. ЛАБОРАНТ РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
 16. 69. ЛАБОРАНТ ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ