<<
>>

41. МАТЕМАТИК

Завдання та обов'язки. Розроблює системи математичного забезпечення розв'язання науково-технічних і виробничих задач. Вивчає та аналізує інформацію з розв'язуваної задачі, формулює її сутність, дає математичний опис.
Надає задачі математичної форми. Розроблює технічні умови і завдання на програму і підпрограми, які входять до складу загальної програми. Визначає можливість і методи розв'язання задачі найбільш раціональним способом. Складає алгоритми задачі та окремих її етапів, логічну схему програми. Здійснює розроблення математичної моделі і вибір чисельного методу розв'язання задачі. Визначає можливість використання готових алгоритмів розв'язання задач, розроблених іншими підприємствами. Виконує роботи з уніфікації обчислювальних процесів. Бере участь у проектних роботах з розширення сфери застосування обчислювальної техніки, а також удосконалення методів математичного забезпечення розв'язання задач.

Повинен знати: керівні і нормативні матеріали, які стосуються використання обчислювальної техніки в процесі оброблення інформації, техніко-експлуатаційні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режим роботи устаткування, правила технічної експлуатації; технологію оброблення інформації; види технічних носіїв інформації; діючі системи числення, шифрів і кодів; методи математичного моделювання і формалізації задач, розроблення алгоритмів; методи математичного і логічного аналізу; порядок оформлення технічної документації; передовий вітчизняний і світовий досвід використання обчислювальної техніки; основи економіки, організації праці і виробництва.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний математик: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією математика I категорії - не менше 2 років.

Математик I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією математика II категорії: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Математик II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією математика III категорії - не менше 2 років.

Математик III категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією математика - не менше 1 року.

Математик: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
<< | >>
Источник: Довідник. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. 2004

Еще по теме 41. МАТЕМАТИК:

 1. Роботи Фельдмана також доводили необхідність сполучення:
 2. Эффективность по Парето (оптимум Парето)
 3. 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИБЕРНЕТИЧЕСКИХ СХЕМ В СИСТЕМНОМ ПОДХОДЕ
 4. 1. Роль предшественников маржинализма
 5. 8. ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В МОДЕЛИРОВАНИИ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ И ГОНКИ ВООРУЖЕНИЙ (МОДЕЛЬ Л.РИЧАРДСОНА)
 6. Современные школы менеджмента: общая характеристика
 7. 9. ИГРОВЫЕ МОДЕЛИ
 8. Подумаем вместе!
 9. Статус политической науки
 10. 24. ТЕОРИИ ДЕНЕГ
 11. Глава 7. К истории российской элитологии
 12. 89. Создание российской экономико-математической школы. Работы В. К. Дмитриева, Е. Е. Слуцкого.
 13. 4. ТЕОРИЯ ИГР
 14. Выводы
 15. 91. Л. В. Канторович: разработка теории линейного программирования.
 16. 2.4.4. Школа науки управления (количественный подход) (1950 – по настоящее время)
 17. 35. Правило Вальраса