<<
>>

42. МЕТОДИСТ З ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

Завдання та обов'язки. Організовує і здійснює навчально-методичну роботу з усіх видів і форм професійної та економічної підготовки кадрів. Бере участь у плануванні навчання кадрів, у розробленні навчальних планів і програм, посібників і рекомендацій, складанні розкладу занять навчальних груп, доборі кадрів викладачів.
Контролює систематичність, якість і відвідування занять, які проводяться, додержання строків навчання, виконання навчальних планів і програм, правильність ведення необхідної навчальної документації. Виконує роботу із забезпечення викладачів і слухачів необхідною навчальною і методичною літературою, оснащення кабінетів наочними посібниками і технічними засобами навчання, бере участь у проведенні підсумкових занять. Надає допомогу підрозділам підприємства (об'єднання) в організації пропаганди професійних і економічних знань через пресу, радіо, кіно, лекторії тощо. Бере участь у роботі ради підприємства з професійного та економічного навчання кадрів, кваліфікаційних і атестаційних комісій, реалізації їх рішень. Вживає заходів щодо вдосконалення форм і методів професійного й економічного навчання, узагальнення і розповсюдження передового досвіду в цій галузі. Веде облік роботи з професійного та економічного навчання кадрів, аналізує результати навчання і його ефективність. Складає встановлену звітність.

Повинен знати: закони, постанови, рішення державних органів влади і управління з питань підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали в галузі освіти; перспективи розвитку галузі і підприємства, техніко-економічні показники підприємства; основні технологічні процеси виробництва продукції, яка випускається; види, форми і методи професійного та економічного навчання кадрів; порядок розроблення планів навчання кадрів, навчальних планів, програм та іншої навчала методичної документації; систему підготовки, атестації та оплат праці викладачів; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний методист з економічної освіти: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією методиста з економічної освіти I категорії - не менше 2 років.

Методист з економічної освіти I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією методиста з економічної освіти II категорії - не менше 2 років.

Методист з економічної освіти II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією методиста з економічної освіти - не менше 1 року.

Методист з економічної освіти: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

<< | >>
Источник: Довідник. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. 2004

Еще по теме 42. МЕТОДИСТ З ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ:

 1. Підвищення якості загальної середньої освіти, забезпечення інноваційного характеру базової освіти
 2. 5.1.2. Підвищення якості освіти
 3. Диверсифікація джерел фінансування освіти
 4. 4.2.2. Сучасна і якісна освіта та підготовка кадрів
 5. Відновлення якісної професійно-технічної освіти
 6. Підвищення рівня охоплення дітей освітою в дошкільних навчальних закладах.
 7. Підвищення якості загальної середньої освіти
 8. Створення сучасної системи безперервної освіти, підготовки і перепідготовки професійних кадрів
 9. Впровадження якісної вищої освіти та активізація наукової діяльності у вузах.
 10. Запровадження сучасних стандартів освітніх програм та широкого доступу до освіти
 11. Впровадження якісної вищої освіти відповідно до європейських стандартів. Підвищення якості наукової діяльності у вузах
 12. Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості.
 13. ФОРМИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 14. 15.2. Еволюція економічної діяльності держави
 15. Підвищення економічної активності населення
 16. Регулювання міжнародної економічної діяльності в державі
 17. Чорноморський вектор міжнародної економічної діяльності
 18. 3.3.2. Складові економічної безпеки