<<
>>

95. МОТОРИСТ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує електродвигун вентиляційних і димососних установок, шлакопідйомників ексгаустерів, скреперних лебідок, установок котельних і паливоподачі або інших установок із сумарною потужністю електродвигунів до 100 кВт.
Готує до роботи, здійснює пуск регулювання режиму роботи та зупинку механізмів, що обслуговує. Визначає несправності в роботі механізмів та агрегатів. Виконує поточний ремонт. Бере участь у середньому та капітальному ремонтах устаткування. Веде записи в журналі показань контрольно-вимірювальних приладів.

Повинен знати: принцип роботи устаткування, що обслуговується, режим роботи агрегатів; основні знання з електротехніки; розташування шиберів на котельних установках і правила керування ними; принципи золоуловлювання; способи регулювання продуктивності установок; принцип роботи котлів і котельних установок та схеми газоходів; призначення контрольно-вимірювальних приладів і правила користування ними; вплив процесу відведення газів і притоку повітря на режим роботи котлів.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

- у разі обслуговування електродвигунів із сумарною потужністю понад 100 кВт.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією моториста електродвигунів 2 розряду - не | менше 1 року.
<< | >>
Источник: Довідник. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. 2004

Еще по теме 95. МОТОРИСТ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ:

 1. 96. МОТОРИСТ МЕХАНІЧНОЇ ЛОПАТИ
 2. 70. ЛЕБІДНИК
 3. 76. МАШИНІСТ ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ ТА АСПІРАЦІЙНОЇ УСТАНОВОК
 4. 82. МАШИНІСТ КОМПРЕСОРНИХ УСТАНОВОК
 5. 30. ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ
 6. 48. ЛАБОРАНТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ТА ВИМІРЮВАНЬ
 7. 28. ЕЛЕКТРОМЕХАНІК З ЛІФТІВ
 8. 110. ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНІ
 9. 2.10.6. Міжнародні автоперевезення
 10. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) (извлечения) (утв. приказом ИЧС РФ от 18 июня 2003 г. № 313)
 11. Цыганков П.А.. Международные отношения, 1996
 12. ПРЕДИСЛОВИЕ
 13. Глава.1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИСТОКИ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
 14. 1. Международные отношения в истории социально-политической мысли
 15. 2. Современные теории международных отношений
 16. 3. Французская социологическая школа