<<
>>

63. НАЧАЛЬНИК КОТЕЛЬНІ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю котельні. Забезпечує безперервне теплопостачання споживачів згідно із затвердженими графіками, безпечну роботу устаткування в котельні, додержання вимог правил технічної експлуатації та пожежної безпеки.
Організовує розроблення та впровадження організаційно-технічних заходів з підвищення надійності роботи котельного устаткування, зниження втрат теплової енергії, раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, скорочення простоїв устаткування в період ремонту, підготовки його до роботи з урахуванням сезонних умов. Вживає заходів щодо впровадження нової техніки і прогресивної технології виробництва, передових прийомів і методів праці. Бере участь у розгляді технічних проектів реконструкції, проведенні експериментальних робіт та випробуваннях нового устаткування перед уведенням його в експлуатацію, прийманні устаткування після капітального ремонту і монтажу, у роботі комісій з розслідування причин аварій, відмов у роботі котельного устаткування, а також випадків виробничого травматизму. Визначає поточні та перспективні обсяги робіт котельні. Забезпечує перегляд чинних та розроблення нових нормативних документів, складання заявок на інструменти, матеріали, запасні частини, захисні засоби, необхідні для проведення робіт з технічного обслуговування і ремонту котельного устаткування. Контролює зберігання та правильне використання матеріальних цінностей. Організовує облік та аналіз роботи устаткування, забезпечує своєчасну підготовку звітності про результати діяльності котельні. Бере участь у роботі з підвищення кваліфікації персоналу котельні, у роботі атестаційної комісії, організації та проведенні протиаварійних і протипожежних тренувань персоналу. Керує працівниками котельні.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищих органів стосовно теплопостачання споживачів, безпечної роботи котельного устаткування, організації виробничо-господарської діяльності котельні; правила технічної експлуатації електричних і теплових станцій та мереж; організацію роботи з персоналом, зайнятим у енергетичному виробництві; положення та інструкції з розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві, порушень у роботі теплових мереж і енергосистем; технічні характеристики устаткування котельні; технологічний процес вироблення теплоенергії та теплопостачання споживачів; електричні та технологічні схеми котельні, схеми тепло-, паро- і водопроводів та зовнішніх тепломереж; схеми паливопостачання, принципові схеми та принципи роботи релейного захисту, автоматичних і регулюючих пристроїв, контрольно-вимірювальних приладів, засобів сигналізації та зв'язку; вимоги екологічного законодавства щодо охорони навколишнього середовища, передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі теплопостачання та експлуатації котельного устаткування; економіку, організацію виробництва, праці та управління; трудове законодавство.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професійним спрямуванням: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років

<< | >>
Источник: Довідник. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. 2004

Еще по теме 63. НАЧАЛЬНИК КОТЕЛЬНІ:

 1. 110. ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНІ
 2. 83. МАШИНІСТ (КОЧЕГАР) КОТЕЛЬНІ
 3. 78. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ. НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ
 4. 57. НАЧАЛЬНИК ГАРАЖА
 5. 68. НАЧАЛЬНИК МАЙСТЕРНІ
 6. 38. НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЧОГО ВІДДІЛУ
 7. 43. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КАДРІВ
 8. 55. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
 9. 58. НАЧАЛЬНИК ГОСПОДАРСЬКОГО ВІДДІЛУ
 10. 59. НАЧАЛЬНИК ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ
 11. 60. НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ (ПРОМИСЛОВІСТЬ)
 12. 62. НАЧАЛЬНИК ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВІДДІЛУ
 13. 73. НАЧАЛЬНИК РЕМОНТНОГО ЦЕХУ
 14. 74 НАЧАЛЬНИК ТЕХНІЧНОГО ВІДДІЛУ
 15. 76. НАЧАЛЬНИК ФІНАНСОВОГО ВІДДІЛУ
 16. 80. НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ
 17. Деловая игра «вступление в должность начальника цеха»
 18. 40. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЗБУТУ (МАРКЕТИНГУ)
 19. 41. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЗОВНІШНЬОЇ КООПЕРАЦІЇ
 20. 42. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ