<<
>>

68. НАЧАЛЬНИК МАЙСТЕРНІ

Завдання та обов'язки. Керує проведенням робіт з технічного обслуговування і ремонту рухомого складу, агрегатів і машин, виготовлення та відновлення запасних частин і деталей. Забезпечує своєчасне виконання встановлених завдань та договорів.
Сприяє організації ефективної праці ремонтних робітників, зниженню вартості ремонту з високою якістю ремонтних робіт. Аналізує результати роботи виробництва, організовує облік, складання та своєчасне подання звітності про виробничу діяльність майстерні. Проводить роботу з удосконалення організації виробництва, технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, запобігання браку і підвищення якості ремонту. Забезпечує впровадження заходів з організації праці, використання передового вітчизняного і світового досвіду організації виробництва і експлуатації устаткування, розвитку раціоналізації та винахідництва. Координує роботу майстрів дільниць. Здійснює добір кадрів, їх розстановку та доцільне використання. Бере участь у тарифікації робіт і робітників. Забезпечує контроль виробничого процесу, раціонального використання устаткування, енергетичних і матеріальних ресурсів, запасних частин, агрегатів і деталей. Забезпечує проведення виробничих інструктажів, додержання робітниками правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни. Подає пропозиції про заохочення працівників, що відзначилися, накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищих органів з питань організації, технічного обслуговування і ремонту рухомого складу і устаткування; виробничі потужності майстерні, перспективи її розвитку; технологію ремонтних робіт; спеціалізацію дільниць та виробничі зв'язки між ними; перелік і технічну характеристику устаткування виробничих дільниць та правила його технічної експлуатації; конструктивні особливості устаткування і рухомого складу, що ремонтується; чинні положення про оплату праці та форми матеріального стимулювання; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; передовий вітчизняний і світовий досвід технічного обслуговування та ремонту устаткування і рухомого складу; організацію оперативного контролю виробництва ремонтних робіт; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років

<< | >>
Источник: Довідник. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. 2004

Еще по теме 68. НАЧАЛЬНИК МАЙСТЕРНІ:

 1. 78. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ. НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ
 2. 57. НАЧАЛЬНИК ГАРАЖА
 3. 63. НАЧАЛЬНИК КОТЕЛЬНІ
 4. 38. НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЧОГО ВІДДІЛУ
 5. 43. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КАДРІВ
 6. 55. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
 7. 58. НАЧАЛЬНИК ГОСПОДАРСЬКОГО ВІДДІЛУ
 8. 59. НАЧАЛЬНИК ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ
 9. 60. НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ (ПРОМИСЛОВІСТЬ)
 10. 62. НАЧАЛЬНИК ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВІДДІЛУ
 11. 73. НАЧАЛЬНИК РЕМОНТНОГО ЦЕХУ
 12. 74 НАЧАЛЬНИК ТЕХНІЧНОГО ВІДДІЛУ
 13. 76. НАЧАЛЬНИК ФІНАНСОВОГО ВІДДІЛУ
 14. 80. НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ
 15. Деловая игра «вступление в должность начальника цеха»
 16. 40. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЗБУТУ (МАРКЕТИНГУ)
 17. 41. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЗОВНІШНЬОЇ КООПЕРАЦІЇ
 18. 42. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
 19. 44. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КОМПЛЕКТАЦІЇ УСТАТКУВАННЯ