<<
>>

75. НАЧАЛЬНИК ТЕХНОЛОГІЧНОГО БЮРО ЦЕХУ

Завдання та обов'язки. Забезпечує технологічну підготовку виробництва в цеху. Здійснює керівництво впровадженням розроблених технологічних процесів і режимів виробництва. Аналізує і вдосконалює діючі технологічні процеси з метою поліпшення якості продукції, робіт (послуг) і підвищення її конкурентоспроможності, скорочення матеріальних і трудових витрат на виготовлення продукції, виробництво робіт (послуг), поліпшення організації робочих місць, ліквідації браку.
Забезпечує складання технічних завдань на проектування технологічних процесів, нестандартного устаткування, оснастки, пристроїв та інструменту, виготовлення засобів механізації та автоматизації виробництва. Організовує своєчасне забезпечення виробничих дільниць необхідною технічною документацією, контролює внесення в неї змін у зв'язку з коригуванням технологічних процесів. Стежить за суворим додержанням технологічних процесів і режимів виробництва в цеху. Здійснює контроль за якістю запущених у виробництво сировини, матеріалів та напівфабрикатів, за правильністю визначення витрат матеріалів за розробленим технологічним процесом і бере участь у перегляді встановлених норм витрат сировини, напівфабрикатів, основних та допоміжних матеріалів, а також норм часу (виробітку). Вживає заходів щодо впровадження механізації та автоматизації трудомістких і ручних процесів, зниження матеріаломісткості продукції, що випускається. Керує роботою з планування цеху, розміщення устаткування, організації робочих місць, їх атестації та раціоналізації, виконання розрахунків виробничих потужностей і завантаження устаткування. Бере участь у розробленні та реалізації заходів щодо поліпшення якості продукції, підвищення її конкурентоспроможності та ефективності виробництва. Керує робітниками бюро.

Повинен знати: нормативні та методичні матеріали з технологічної підготовки виробництва, перспективи технічного розвитку цеху, підприємства; конструкцію виробів або склад продукту, що випускаються цехом; технологію виробництва продукції цеху; технологічне устаткування цеху і принципи його роботи; типові технологічні процеси і режими виробництва; технічні вимоги до сировини, матеріалів і продукції, що випускаються цехом; стандарти, технічні умови і технологічні інструкції; порядок, розроблення та оформлення технічної документації; нормативи витрат сировини, матеріалів, палива, енергії; види браку, способи його запобігання; досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств в галузі виробництва аналогічної продукції; засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

<< | >>
Источник: Довідник. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. 2004

Еще по теме 75. НАЧАЛЬНИК ТЕХНОЛОГІЧНОГО БЮРО ЦЕХУ:

 1. 37. НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЧО-ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО БЮРО ЦЕХУ
 2. 71. НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНОГО БЮРО ЦЕХУ
 3. 36. НАЧАЛЬНИК БЮРО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЦЕХУ
 4. 78. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ. НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ
 5. 73. НАЧАЛЬНИК РЕМОНТНОГО ЦЕХУ
 6. 79. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ ДОСЛІДНОГО ВИРОБНИЦТВА
 7. 12. ЕНЕРГЕТИК ЦЕХУ
 8. 18. МЕХАНІК ЦЕХУ
 9. 4.3. Технологічний прорив в індустрії
 10. 2.8.1. Поняття міжнародних технологічних послуг
 11. 44. КОЧЕГАР ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПЕЧЕЙ
 12. 29. МАЙСТЕР КОНТРОЛЬНИЙ (ДІЛЬНИЦІ, ЦЕХУ)
 13. 16. ЗАВІДУВАЧ БЮРО ПЕРЕПУСТОК
 14. 23.2. Кредитные бюро в США
 15. Інтеграція науково-технологічного потенціалу України у світове господарство
 16. 22. ЗАВІДУВАЧ КОПІЮВАЛЬНО-РОЗМНОЖУВАЛЬНОГО БЮРО
 17. Розвиток транспорту в контексті технологічних та політичних факторів
 18. Глава 23. Кредитные бюро в системе ипотечного жилищного кредитования
 19. 9. Технологічний вибір у суспільстві. Крива трансформації
 20. Технологічна монополія та цикл життя товару як фактори міжнародної торгівлі