<<
>>

55. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво розробленням нових і переглядом чинних стандартів, технічних умов та інших документів із стандартизації і сертифікації, їх упровадженням на підприємстві, забезпечує проведення робіт з підвищення якості і конкурентоспроможності продукції та послуг методами стандартизації, а також проведення обов'язкового нормалізаційного контролю технічної документації.
Організовує планування робіт із стандартизації, нормалізації і уніфікації, підготовку для включення до плану завдань з упровадження нових прогресивних стандартів на продукцію, що випускається, їх рівню стандартизації та уніфікації проектів, які розроблюються на підприємстві. Керує вивченням технічного рівня продукції, що випускається підприємством, і результатів експлуатації стандартизованих та уніфікованих деталей і окремих елементів, проведенням експертизи проектів виробів щодо оцінки рівня їх стандартизації та уніфікації. Організовує систематичну перевірку застосовуваних на підприємстві стандартів, технічних умов та інших документів із стандартизації з метою забезпечення відповідності їх показників сучасному рівню розвитку науки і техніки, потребам ринку, експортним вимогам тощо. Бере участь у підготовці пропозицій щодо необхідності змін у затверджуваних на підприємстві стандартах і технічних умовах, а також рекомендацій, направлених до відповідної базової (головної) організації, щодо перегляду або відміни застарілих документів із стандартизації, упровадження прогресивних форм, методів і систем стандартизації. Керує складанням технічних завдань на підготовку проектів стандартів, визначенням економічної ефективності заходів із стандартизації. Організовує роботу для впровадження на підприємстві затверджених стандартів, технічних умов та інших документів із стандартизації. Забезпечує участь відділу в розробленні заходів з підвищення якості продукції, у підготовці їх до державної атестації і сертифікації, у дослідно-конструкторських і експериментальних роботах, необхідних для розроблення стандартів, вивченні передового вітчизняного і світового досвіду, реалізації рекомендацій міжнародних організацій із стандартизації і сертифікації.
Здійснює контроль за виготовленням і випробуваннями дослідних зразків стандартизованих та уніфікованих виробів, деталей, за виконанням підрозділами підприємства завдань із стандартизації, надання їм необхідної методичної допомоги з розроблення і застосування стандартів, технічних умов та інших документів із стандартизації і сертифікації. Організовує пропаганду стандартизації, обмін досвідом розроблення і застосування стандартів, виставки, семінари, конференції з питань стандартизації, підготовку для подання до галузевого органу науково-технічної інформації інформаційних матеріалів про стандарти, розроблені на підприємстві, а також висновків на проекти нормативно-технічної документації, які надходять на відгук від сторонніх організацій. Керує роботою з обліку стандартів, а також з аналізу застосування стандартизованих і уніфікованих деталей та окремих елементів, забезпечення підрозділів підприємства документацією із стандартизації і сертифікації та інформацією про наявність стандартів, їх зміни і скасування. Здійснює контроль за правильністю ведення бібліотеки стандартів, зберігання контрольних екземплярів документів із стандартизації, своєчасністю внесення змін у стандарти та вилучення скасованої документації. Проводить консультації спеціалістів підприємства з питань стандартизації і сертифікації. Забезпечує своєчасне ведення обліку та складання звітів про виконання робіт із стандартизації. Керує робітниками відділу.

Повинен знати: законодавчі і нормативні правові акти, методичні матеріали із стандартизації і сертифікації; перспективи технічного розвитку підприємства; організацію конструкторської і технологічної підготовки виробництва; технічні характеристики продукції, яка випускається підприємством, і технологію її виробництва; державну систему стандартизації і сертифікації продукції та послуг; організацію роботи із стандартизації і з підготовлення до проведення сертифікації продукції на підприємстві; порядок розроблення, оформлення, затвердження та впровадження стандартів та технічних умов, проведення нормалізаційного контролю, розрахунку рівня стандартизації та уніфікації технічної документації; порядок складання технічних завдань на розроблення стандартів та інших документів із стандартизації і сертифікації; методи розрахунку економічної ефективності впровадження стандартів і технічних умов; передовий вітчизняний та світовий досвід із стандартизації та сертифікації; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; основи трудового законодавства; засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи зі стандартизації - не менше 2 років

<< | >>
Источник: Довідник. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. 2004

Еще по теме 55. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ СТАНДАРТИЗАЦІЇ:

 1. 74 НАЧАЛЬНИК ТЕХНІЧНОГО ВІДДІЛУ
 2. 38. НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЧОГО ВІДДІЛУ
 3. 58. НАЧАЛЬНИК ГОСПОДАРСЬКОГО ВІДДІЛУ
 4. 62. НАЧАЛЬНИК ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВІДДІЛУ
 5. 80. НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ
 6. 76. НАЧАЛЬНИК ФІНАНСОВОГО ВІДДІЛУ
 7. 43. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КАДРІВ
 8. 41. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЗОВНІШНЬОЇ КООПЕРАЦІЇ
 9. 40. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЗБУТУ (МАРКЕТИНГУ)
 10. 44. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КОМПЛЕКТАЦІЇ УСТАТКУВАННЯ
 11. 50. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОХОРОНИ ПРАЦІ