<<
>>

37. НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЧО-ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО БЮРО ЦЕХУ

Завдання та обов'язки. Забезпечує безперервну роботу цеху та рівномірний випуск продукції зазначеної якості згідно з виробничою програмою, календарними планами і змінно-добовими завданнями дільниць та бригад, раціональне завантаження потужностей, устаткування і використання виробничої площі, координує роботу дільниць, бригад.
Керує складанням на основі виробничих програм цеху календарних планів і змінно-добових завдань дільницям та бригадам, а також календарно-планових нормативів і розрахунків щодо визначення розмірів партій запуску, строків подавання і норм заділів у виробництві. Контролює забезпеченість цеху та його підрозділів усім необхідним для виконання виробничої програми (виробничо-технічною документацією, устаткуванням, інструментом, технологічною оснасткою, матеріалами, комплектуючими виробами, транспортом, вантажно-розвантажувальними засобами тощо). Організовує безперервний рух незавершеного виробництва, своєчасне оформлення та відправку з цеху готової продукції. Вживає заходів щодо запобігання та усунення відхилень, що виникають під час виробничого процесу, і залучає в разі потреби для усунення таких порушень відповідні підрозділи цеху, підприємства. Підводить підсумки роботи дільниць, бригад та змін щодо виконання плану випуску продукції. Організовує проведення інвентаризацій незавершеного виробництва, а також роботу виробничих складів цеху, здійснює контроль за наявністю в них заділу в межах установлених нормативів, за раціональним використанням транспорту і вантажно-розвантажувальних засобів. Розроблює і вживає заходів щодо зниження простоїв устаткування, поліпшення організації виробничого планування і диспетчерування в цеху, щодо впровадження технічних засобів регулювання процесу виробництва, контролю внутрішньозмінної ритмічності, оперативного обліку випуску продукції та правильного використання зворотної тари. Керує працівниками бюро і змінними диспетчерами цеху.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань виробничого планування і оперативного управління виробництвом; виробничі потужності цеху; номенклатуру продукції, що впускається, види виконуваних робіт (послуг); технічні вимоги до продукції; основи технології виробництва; організацію виробничого планування і диспетчерування; порядок розроблення виробничих програм, календарних планів, змінно-добових завдань; організацію оперативного обліку процесу виробництва і здавання готової продукції; організацію складського господарства; організаційну техніку і засоби механізації оперативного обліку та регулювання процесу виробництва; економіку, організацію виробництва і управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з оперативного керування виробництвом - не менше 2 років.

<< | >>
Источник: Довідник. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. 2004

Еще по теме 37. НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЧО-ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО БЮРО ЦЕХУ:

 1. 75. НАЧАЛЬНИК ТЕХНОЛОГІЧНОГО БЮРО ЦЕХУ
 2. 71. НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНОГО БЮРО ЦЕХУ
 3. 36. НАЧАЛЬНИК БЮРО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЦЕХУ
 4. 78. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ. НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ
 5. 73. НАЧАЛЬНИК РЕМОНТНОГО ЦЕХУ
 6. 79. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ ДОСЛІДНОГО ВИРОБНИЦТВА
 7. 38. НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЧОГО ВІДДІЛУ
 8. 46. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ
 9. 2.2. Виробничий потенціал і межа виробничих можливостей
 10. 108. ОПЕРАТОР З ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛІФТІВ
 11. 29. ЕЛЕКТРОМОНТЕР ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УСТАТКУВАННЯ ТА ТЕЛЕАВТОМАТИКИ
 12. 12. ЕНЕРГЕТИК ЦЕХУ
 13. 18. МЕХАНІК ЦЕХУ
 14. 29. МАЙСТЕР КОНТРОЛЬНИЙ (ДІЛЬНИЦІ, ЦЕХУ)
 15. 16. ЗАВІДУВАЧ БЮРО ПЕРЕПУСТОК
 16. 23.2. Кредитные бюро в США
 17. 22. ЗАВІДУВАЧ КОПІЮВАЛЬНО-РОЗМНОЖУВАЛЬНОГО БЮРО
 18. Глава 23. Кредитные бюро в системе ипотечного жилищного кредитования