<<
>>

60. НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ (ПРОМИСЛОВІСТЬ)

Завдання та обов'язки. Забезпечує виконання змінних виробничих завдань підрозділами підприємства (дільницями та бригадами), додержання встановленої технології виробництва виробів, виконання робіт (послуг), ритмічний випуск продукції високої якості.
Організовує своєчасну підготовку виробництва, раціональне завантаження та роботу устаткування. Здійснює оперативний контроль за забезпеченням матеріальними та енергетичними ресурсами, технічно правильною експлуатацією устаткування та інших основних засобів, економними витратами сировини, палива, матеріалів, виявляє, запобігає та усуває причини порушень процесу виробництва. Проводить роботу з пошуку та організації використання додаткових виробничих резервів підвищення продуктивності праці, зниження витрат виробництва (трудових, матеріальних). Бере участь у роботі з оперативного планування виробництва, поліпшення нормування, атестації та раціоналізації робочих місць, розповсюдження передових прийомів і методів праці, зниження трудових витрат. Аналізує результати виробничої діяльності підрозділу підприємства за зміну, причини, що викликають простої устаткування і зниження якості виробів (робіт, послуг), бере участь у розробленні та впровадженні заходів щодо усунення виявлених недоліків. Організовує оперативний облік просування продукції за робочими місцями, виконання виробничих завдань. Контролює додержання працівниками технологічної, виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, подає пропозиції щодо заохочення працівників, які відзначилися, накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої і трудової дисципліни. Координує роботу майстрів.

Повинен знати: нормативні і методичні матеріали з оперативного управління виробництвом; технічні вимоги до продукції, що випускається, технологію її виробництва; виробниче устаткування цеху та правила його технічної експлуатації; системи і методи обліку процесу виробництва; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; техніко-економічне та оперативно-виробниче планування; форми і методи виробничо-господарської діяльності; чинні положення з оплати праці та форми матеріального стимулювання; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи з оперативного управління виробництвом - не менше 2 років.

<< | >>
Источник: Довідник. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. 2004

Еще по теме 60. НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ (ПРОМИСЛОВІСТЬ):

 1. 61. НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО (ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО) ЦЕНТРУ
 2. 78. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ. НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ
 3. 21.2. Зміни в управлінській парадигмі
 4. Промисловість будівельних матеріалів, її галузева структура, принципи розміщення та центри основних галузей
 5. Легка промисловість України, її значення, галузева структура, принципи розміщення та центри основних галузей
 6. Вугільна промисловість України, її значення, особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку
 7. Газова промисловість України, її значення, особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку
 8. Нафтова і нафтопереробна промисловість України, її значення, особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку
 9. Історичні аспекти зміни форми грошей та їх характеристика
 10. Вугільна промисловість Донецького економічного району (ДонЕР), особливості розміщення та основні центри
 11. 4.3.2. Технологічні зміни в системі забезпечення енергетичної безпеки держави
 12. Радикальні зміни у системі міжнародних відносин повоєнного періоду
 13. Механізм зміни маси грошей в обороті. Грошово-кредитний мультиплікатор
 14. 2.7. МЕХАНІЗМ ЗМІНИ МАСИ ГРОШЕЙ В ОБОРОТІ. ГРОШОВО-КРЕДИТНИЙ МУЛЬТИПЛІКАТОР
 15. Докорінні зміни у повоєнному світоустрої після Другої світової війни
 16. Розширення досліджень зміни клімату та її наслідків в наукових закладах України у співпраці із світовою науковою спільнотою
 17. 3.11.1. Війна як соціально-політичне явище: сутність, зміст, тенденції зміни політичного дискурсу
 18. 55. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ СТАНДАРТИЗАЦІЇ