<<
>>

16. ОПЕРАТОР ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ

Завдання та обов'язки. Систематично веде оперативний облік під час виробничого процесу та інших видів основної діяльності підприємства або його підрозділів, передавання готової продукції по міжцеховій кооперації або на склад, здавання виконаних робіт.
Зіставляє одержані дані зі змінно-добовими завданнями, календарними планами, виробничими програмами; виявляє відхилення і причини їх виникнення. Веде диспетчерський журнал, оперативні рапорти та іншу технічну документацію, облік і реєстрацію причин порушень під час виробничого процесу. Повідомляє одержані дані про процес виробництва, його порушення у виробничо-диспетчерський відділ підприємства. Вживає заходів для використання в роботі сучасних технічних засобів.

Повинен знати: інструкції, положення, інші керівні матеріали і нормативні документи стосовно роботи диспетчерських служб; організацію служби оперативного управління виробництвом; основи технології та організації виробництва; організацію виробничого планування і диспетчерування на підприємстві; номенклатуру продукції, що виробляється на підприємстві; види виконуваних робіт (послуг); спеціалізацію цехів, дільниць, виробничі зв'язки між ними; правила експлуатації засобів одержання і передавання виробничої інформації; основи організації праці; основи законодавства про працю.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

<< | >>
Источник: Довідник. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. 2004

Еще по теме 16. ОПЕРАТОР ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ:

 1. Ситуация: «Взаимодействие органов государственной службы занятости населения с кадровой службой предприятия»
 2. 112. ОПЕРАТОР ОСЦИЛОГРАФУВАННЯ ТА ТЕНЗОМЕТРУВАННЯ
 3. 110. ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНІ
 4. 113. ОПЕРАТОР ТЕПЛОВОГО ПУНКТУ
 5. 104. ОПЕРАТОР АКУСТИЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ
 6. 19. ОПЕРАТОР КОПІЮВАЛЬНИХ ТА РОЗМНОЖУВАЛЬНИХ МАШИН
 7. 107. ОПЕРАТОР ЗАПРАВНИХ СТАНЦІЙ
 8. 17. ОПЕРАТОР КОМП'ЮТЕРНОЇ ВЕРСТКИ
 9. 18. ОПЕРАТОР КОМП'ЮТЕРНОГО НАБОРУ
 10. 105. ОПЕРАТОР АПАРАТІВ МІКРОФІЛЬМУВАННЯ ТА КОПІЮВАННЯ
 11. 111. ОПЕРАТОР МЕХАНІЗОВАНИХ ТА АВТОМАТИЗОВАНИХ СКЛАДІВ