<<
>>

21. ПРИЙМАЛЬНИК ЗАМОВЛЕНЬ

Завдання та обов'язки. Приймає від населення замовлення на побутові послуги. Визначає згідно з установленими правилами приймання найменування виробу, обсяг робіт, процент зношення, окремі дефекти, укомплектованість виробів, кількість та інші ознаки, ступінь забруднення, тривкість пофарбування, якість білизни, яку приймає для прання.
Визначає дефекти і обсяги ремонтних робіт ювелірних виробів, побутових машин, приладів, годинників, радіотелевізійної апаратури, транспортних засобів. Оформлює на прийняті замовлення квитанції з визначенням вартості виконуваних робіт згідно із чинними прейскурантами; визначає строк виконання робіт і контролює їх додержання. Розподіляє і направляє прийняті замовлення на фабрики, заводи, в цехи, майстерні з оформленням супровідної документації і одержує їх з перевіркою якості виконаних робіт. Видає вироби замовнику за квитанцією, одержує гроші від населення та здає їх відповідно до встановленого порядку. Веде картотеку гарантійного ремонту виробів. Приймає за абонованими телефонами замовлення від населення на виконання побутових послуг і контролює їх виконання. Приймає замовлення і укладає договори з організаціями та установами на одержання газетно-журнальної інформації, виконання оголошення, реклами. Вживає заходів до використання в роботі сучасних технічних засобів.

Повинен знати: державні стандарти та технічні умови; прейскуранти (тарифи) на послуги; найменування, види, ступінь зношення, забруднення та інші якісні характеристики виробів, що приймаються; види технологічного оброблення; види, марки, найменування, будову та принцип роботи виробів, приладів; методику перевірки лому коштовних металів та виду каменів; правила оформлення документації щодо приймання та видавання замовлень; ведення книжки обліку руху замовлень; порядок приймання, зберігання та здавання коштів; правила використання технічних засобів; основи організації праці.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

<< | >>
Источник: Довідник. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. 2004

Еще по теме 21. ПРИЙМАЛЬНИК ЗАМОВЛЕНЬ:

 1. 121. ПРИЙМАЛЬНИК БАЛОНІВ
 2. 15. ОБРОБЛЮВАЧ ІНФОРМАЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ
 3. Відновлення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для промисловості
 4. Завдання 4.1.4.1.: Створення сприятливих умов для діяльності інститутів громадянського суспільства
 5. 133. СВІТЛОКОПІЮВАЛЬНИК
 6. 18. ІНЖЕНЕР З КОМПЛЕКТАЦІЇ УСТАТКУВАННЯ
 7. Методи державного регулювання економіки
 8. Підвищення якості робочої сили
 9. 41. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЗОВНІШНЬОЇ КООПЕРАЦІЇ
 10. Впровадження якісної вищої освіти відповідно до європейських стандартів. Підвищення якості наукової діяльності у вузах
 11. 13. ЕКОНОМІСТ ІЗ ЗБУТУ
 12. 17. ІНЖЕНЕР З ІНСТРУМЕНТУ
 13. 36. ІНЖЕНЕР-ЕЛЕКТРОНІК
 14. 9. КАСИР КВИТКОВИЙ
 15. 1. АГЕНТ
 16. 40. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЗБУТУ (МАРКЕТИНГУ)
 17. 10.4.2. Система поточного (оперативного) планування