<<
>>

24. СЕКРЕТАР НЕЗРЯЧОГО ФАХІВЦЯ

Завдання та обов'язки. Читає вголос незрячому фахівцю або записує для нього на магнітофон різну інформацію. Друкує інформацію рельєфно-крапковим шрифтом Брайля, переписує вручну або друкує на машинці текст, який диктує незрячий фахівець.
Під його керівництвом креслить схеми, таблиці, виготовляє макети, посібники елементарної складності, заносить інформацію на машинні носії і одержує її з них, систематизує літературу, нормативно-довідкову картотеку в особистій бібліотеці. Готує огляд періодичних видань. Переглядає службову пошту, яку адресовано незрячому фахівцю, і знайомить його з її змістом. Заповнює, відповідно до його вказівок, службову та іншу документацію. У процесі занять, які проводяться незрячим викладачем, креслить на дошці або демонструє іншим способом, відповідно до його вказівок, схеми, таблиці, використовує технічні засоби навчання. Інформує про проведення в установах або організаціях заходів, в яких участь незрячого фахівця необхідна або бажана; знайомить його з наказами, розпорядженнями та об'явами. Супроводжує в службових відрядженнях. Виконує інші технічні функції із забезпечення та обслуговування роботи незрячого фахівця.

Повинен знати: положення, інструкції, інші керівні матеріали і нормативні документи з ведення діловодства; рельєфно-точковий шрифт Брайля; машинопис (у тому числі брайлевський); правила орфографії і пунктуації; правила друкування ділових листів з використанням типових форм; правила експлуатації друкарських машин, магнітофонів, диктофонів; правила користування персональною ЕОМ та іншими електронними пристроями, якими користуються незрячі фахівці; основи організації праці; методичну літературу щодо роботи з незрячим фахівцем.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи.
<< | >>
Источник: Довідник. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. 2004

Еще по теме 24. СЕКРЕТАР НЕЗРЯЧОГО ФАХІВЦЯ:

 1. Секретарь райкома
 2. Генеральный секретарь ЦК и президент
 3. 35. Права и обязанности Генерального секретаря ООН.
 4. 25. СЕКРЕТАР-ДРУКАРКА
 5. 26. СЕКРЕТАР-СТЕНОГРАФІСТКА
 6. 23. СЕКРЕТАР КЕРІВНИКА (ОРГАНІЗАЦІЇ, ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ)
 7. Генеральный секретарь и Генеральная Ассамблея ООН
 8. 49. ФАХІВЕЦЬ-ОРГАНІЗАТОР СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
 9. 42. КОНТРОЛЕР З НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ
 10. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
 11. 34. ФАХІВЕЦЬ
 12. Н.Назарбаев
 13. ВИСНОВКИ
 14. Список литературы
 15. Секретариат ЦК
 16. 36. Функции Секретариата ООН.
 17. 39. Принятие решений об учреждении операций по поддержанию мира.