<<
>>

27. СТАТИСТИК

Завдання та обов'язки. Виконує роботи зі складання періодичної статистичної звітності та одноразових звітів підприємства за формами і в строки, встановлені офіційними органами. Систематично на підставі первинних документів, а також зведень, звітів, поданих підрозділами підприємства, накопичує дані про виконання планових завдань, зведення, які містять якісні характеристики складу персоналу, технологічного устаткування, транспорту тощо.
Здійснює перевірку правильності одержаних даних, їх порівнянність по окремих підрозділах з даними за попередні періоди. Систематизує та опрацьовує цифрові дані (здійснює їх групування, підбиває підсумки, розраховує відносні показники тощо). Бере участь в аналізуванні виробничої і господарсько-фінансової діяльності підприємства. Готує різні довідки на основі даних статистичного обліку. Вживає заходів щодо використання в роботі сучасних технічних засобів.

Повинен знати: положення, інструкції, інші керівні матеріали і нормативні документи з організації статистичного обліку; організацію статистичного обліку на підприємстві; основи економічної статистики; методи техніко-економічного аналізу показників роботи підприємства та його підрозділів; форми первинних документів зі статистичного обліку і звітності, положення та інструкції щодо їх заповнення; основи організації виробництва; правила експлуатації технічних засобів; основи організації праці; основи законодавства про працю.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи
<< | >>
Источник: Довідник. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. 2004

Еще по теме 27. СТАТИСТИК:

 1. СТАТИСТИКА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
 2. ЛИТЕРАТУРА
 3. Литература
 4. Вопросы для повторения
 5. Литература
 6. Библиография
 7. Мировые цены нельзя узнать в …
 8. Е.А. Файншмидт, Т.В. Юрьева, Б.В. Кузнецов. Антикризисный PR, 2008
 9. Рекомендуемая литература
 10. Погода: почему экономистов интересует сексуальная жизнь свиней?
 11. 5. РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ
 12. 5.1 Основная
 13. Рекомендуемая литература
 14. Рекомендуемая литература
 15. Рекомендуемая литература
 16. 8. Всегда ищите факты
 17. Литература
 18. ЛИТЕРАТУРА
 19. Литература
 20. Литература