<<
>>

16. ЗАВІДУВАЧ БЮРО ПЕРЕПУСТОК

Завдання та обов'язки. Організовує роботу бюро відповідно до встановленого порядку і чинних керівних документів з організації пропускного режиму підприємства, установи, організації.
Забезпечує додержання пропускного режиму і здійснює контроль за правильним оформленням, видаванням і поверненням перепусток, які дають право входу (виходу) на підприємство, в установу, організацію або в'їзду (виїзду) на їх територію, а також облік і зберігання бланків і повернених перепусток. Керує роботою з підготовки необхідних звітів та довідок, пов'язаних з діяльністю бюро і видаванням пропускних документів. Складає у встановленому порядку акти на знищення документів, термін зберігання яких закінчився.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні та нормативні документи органів вищого рівня, що стосуються організації пропускного режиму; правила і порядок видавання перепусток, структуру підприємства, установи, організації та режим роботи його підрозділів; порядок обліку та зберігання бланків і повернених перепусток; керівний склад працівників підприємства, установи, організації і зразки підписів осіб, які мають право дозволяти видавання перепусток; основи організації праці; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи на підприємстві - не менше 1 року.

<< | >>
Источник: Довідник. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. 2004

Еще по теме 16. ЗАВІДУВАЧ БЮРО ПЕРЕПУСТОК:

 1. 145. ЧЕРГОВИЙ БЮРО ПЕРЕПУСТОК
 2. 22. ЗАВІДУВАЧ КОПІЮВАЛЬНО-РОЗМНОЖУВАЛЬНОГО БЮРО
 3. 27. ЗАВІДУВАЧ МАШИНОПИСНОГО БЮРО
 4. 23.2. Кредитные бюро в США
 5. 15. ЗАВІДУВАЧ АРХІВУ
 6. 17. ЗАВІДУВАЧ ГОСПОДАРСТВА
 7. 18. ЗАВІДУВАЧ ГУРТОЖИТКУ
 8. 19. ЗАВІДУВАЧ ЕКСПЕДИЦІЇ
 9. 21. ЗАВІДУВАЧ КАНЦЕЛЯРІЇ
 10. 24. ЗАВІДУВАЧ СКЛАДУ
 11. 25. ЗАВІДУВАЧ ФОТОЛАБОРАТОРІЇ
 12. Глава 23. Кредитные бюро в системе ипотечного жилищного кредитования
 13. 26. ЗАВІДУВАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО СКЛАДУ