<<
>>

19. ЗАВІДУВАЧ ЕКСПЕДИЦІЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво роботою експедиції. Організовує роботу з приймання, оброблення, відправлення за призначенням вантажів, документів, кореспонденції, що надходять, забезпечення їх зберігання та своєчасного доставляння адресатам.
Складає інструкції із супроводження вантажів та документів, які проходять через експедицію. Бере участь у перевірках цілісності упаковки (тари) та наявності вкладень згідно із супровідними документами, у необхідних випадках у складанні актів на виявлену недостачу або псування. Вживає заходів щодо забезпечення працівників експедиції засобами механізації праці, інвентарем, обладнанням, стежить за їх правильною експлуатацією і технічно справним станом. Здійснює контроль за наявністю необхідних видів транспорту, організацією правильного транспортування, проведенням вантажно-розвантажувальних робіт, розміщенням та укладанням вантажів, документів і кореспонденції, правильним оформленням приймально-здавальної документації, Організовує роботу з ведення обліку, складання встановленої звітності, підготовки довідок про додержання строків доставки. Забезпечує необхідний режим зберігання вантажів, документів і кореспонденції під час їх транспортування.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні та нормативні документи органів вищого рівня, що стосуються організації діловодства; структуру підприємства, установи, організації; прийоми і методи оброблення кореспонденції, організацію діловодства; організацію вантажно-розвантажувальних робіт; порядок приймання та здавання вантажів; адреси основних постачальників вантажів, їх складів; форми документів на приймання і відправлення вантажів та правила їх оформлення; порядок складання вимог на транспорт; особливості транспортування, складування і зберігання експедируваних матеріалів; порядок реєстрації відправників та одержувачів вантажів, документів та кореспонденції, організацію контролю за їх доставлянням; установлену звітність; засоби механізації праці; спеціальне устаткування та інвентар; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професійним спрямуванням - не менше 1 року.

<< | >>
Источник: Довідник. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. 2004

Еще по теме 19. ЗАВІДУВАЧ ЕКСПЕДИЦІЇ:

 1. 15. ЗАВІДУВАЧ АРХІВУ
 2. 17. ЗАВІДУВАЧ ГОСПОДАРСТВА
 3. 18. ЗАВІДУВАЧ ГУРТОЖИТКУ
 4. 21. ЗАВІДУВАЧ КАНЦЕЛЯРІЇ
 5. 24. ЗАВІДУВАЧ СКЛАДУ
 6. 25. ЗАВІДУВАЧ ФОТОЛАБОРАТОРІЇ
 7. 16. ЗАВІДУВАЧ БЮРО ПЕРЕПУСТОК
 8. 26. ЗАВІДУВАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО СКЛАДУ
 9. 27. ЗАВІДУВАЧ МАШИНОПИСНОГО БЮРО
 10. 22. ЗАВІДУВАЧ КОПІЮВАЛЬНО-РОЗМНОЖУВАЛЬНОГО БЮРО
 11. 23. ЗАВІДУВАЧ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ
 12. 20. ЗАВІДУВАЧ КАМЕРИ СХОВУ (РУЧНОГО БАГАЖУ)
 13. 10. ЕКСПЕДИТОР
 14. 17. Найважливіша геогерафічні відкриття
 15. 2. ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР
 16. 7. КАЛЬКУЛЯТОР
 17. 8.1. Поняття про структуру організації та організаційну структуру управління
 18. 5.1. Поняття про організацію як відкриту систему
 19. 7.1. Теорії географічного детермінізму та геополітика