<<
>>

25. ЗАВІДУВАЧ ФОТОЛАБОРАТОРІЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю фотолабораторії. Забезпечує своєчасне та якісне виконання за заявками підрозділів підприємства всіх видів фоторобіт.
Організовує приймання і реєстрацію заявок на виконання фоторобіт, облік надходження технічної документації і складання звітності про виконані роботи і витрати матеріалів. Забезпечує зберігання прийнятої фотолабораторією технічної документації. Визначає потреби лабораторії в обладнанні і фотоматеріалах, забезпечує їх придбання в установленому порядку, стежить за їх станом, правильним зберіганням і використанням. Організовує профілактичний огляд і своєчасний ремонт обладнання, перевірку контрольно-вимірювальної апаратури, контролює додержання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту під час виконання фоторобіт. Вивчає причини появи браку і вживає заходів щодо його запобігання. Здійснює керівництво розробленням і освоєнням більш досконалих процесів і режимів оброблення фотоматеріалів. Вживає заходів щодо впровадження передових прийомів і методів роботи, підвищення її якості і прискорення випуску проектних розробок. Керує працівниками фотолабораторії. Контролює додержання робітниками лабораторії правил і норм з охорони праці під час виконання фоторобіт.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази та інші керівні матеріали і нормативні документи з техніки виконання фото- і фотокопіювальних робіт; технічні режими зйомки та оброблення знімків; будову і правила експлуатації обладнання лабораторії; матеріали, що використовуються в роботі, та їх технічні характеристики; порядок оформлення, обліку і видання замовлень; правила внутрішнього трудового розпорядку; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професійним спрямуванням - не менше 1 року.

<< | >>
Источник: Довідник. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. 2004

Еще по теме 25. ЗАВІДУВАЧ ФОТОЛАБОРАТОРІЇ:

 1. 15. ЗАВІДУВАЧ АРХІВУ
 2. 17. ЗАВІДУВАЧ ГОСПОДАРСТВА
 3. 18. ЗАВІДУВАЧ ГУРТОЖИТКУ
 4. 19. ЗАВІДУВАЧ ЕКСПЕДИЦІЇ
 5. 21. ЗАВІДУВАЧ КАНЦЕЛЯРІЇ
 6. 24. ЗАВІДУВАЧ СКЛАДУ
 7. 16. ЗАВІДУВАЧ БЮРО ПЕРЕПУСТОК
 8. 26. ЗАВІДУВАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО СКЛАДУ
 9. 27. ЗАВІДУВАЧ МАШИНОПИСНОГО БЮРО
 10. 22. ЗАВІДУВАЧ КОПІЮВАЛЬНО-РОЗМНОЖУВАЛЬНОГО БЮРО
 11. 23. ЗАВІДУВАЧ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ
 12. 20. ЗАВІДУВАЧ КАМЕРИ СХОВУ (РУЧНОГО БАГАЖУ)
 13. 10. ЕКСПЕДИТОР
 14. 2. ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР
 15. 7. КАЛЬКУЛЯТОР
 16. 8.1. Поняття про структуру організації та організаційну структуру управління
 17. 5.1. Поняття про організацію як відкриту систему
 18. Цыганков П.А.. Международные отношения, 1996