<<
>>

21. ЗАВІДУВАЧ КАНЦЕЛЯРІЇ

Завдання та обов'язки. Організовує роботу канцелярії. Забезпечує своєчасне оброблення кореспонденції, що надходить та відправляється, її доставляння за призначенням. Здійснює контроль за строками виконання документів та їх правильним оформленням.
Організовує роботу з реєстрації, обліку, зберігання та передавання до відповідних структурних підрозділів документів поточного діловодства, у тому числі наказів і розпоряджень керівництва, з формування справ та їх здавання на зберігання. Розроблює інструкції з ведення діловодства на підприємстві, в установі, організації та організовує їх впровадження. Вживає заходів щодо забезпечення працівників служби діловодства необхідними інструктивними та довідковими матеріалами, а також інвентарем, обладнанням, оргтехнікою, технічними засобами управлінської праці. Здійснює методичне керівництво організацією діловодства у підрозділах, контроль за правильним формуванням, зберіганням та своєчасним здаванням справ до архіву, підготування довідок про додержання строків виконання документів. Забезпечує друкування та розмножування службових документів. Бере участь у підготовці скликаних керівництвом нарад, організовує їх технічне обслуговування, оформлює документи на відрядження, реєструє працівників, які прибувають у відрядження на підприємство, в установу, організацію. Керує працівниками канцелярії.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні та нормативні документи органів вищого рівня, що стосуються організації діловодства; державну систему діловодства; стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; структуру підприємства, установи, організації; організацію діловодства; порядок складання номенклатури справ, описів справ постійного і тимчасового зберігання, встановленої звітності, строки та порядок передачі справ до архіву; схеми документообігу; порядок розроблення номенклатури справ, описів справ постійного і тимчасового зберігання, встановленої звітності; строки та порядок здавання справ до архіву; системи організації контролю за виконанням документів; організаційну техніку та інші технічні засоби управлінської праці; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи у службі діловодства - не менше 1 року.

<< | >>
Источник: Довідник. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. 2004

Еще по теме 21. ЗАВІДУВАЧ КАНЦЕЛЯРІЇ:

 1. 15. ЗАВІДУВАЧ АРХІВУ
 2. 17. ЗАВІДУВАЧ ГОСПОДАРСТВА
 3. 18. ЗАВІДУВАЧ ГУРТОЖИТКУ
 4. 19. ЗАВІДУВАЧ ЕКСПЕДИЦІЇ
 5. 24. ЗАВІДУВАЧ СКЛАДУ
 6. 25. ЗАВІДУВАЧ ФОТОЛАБОРАТОРІЇ
 7. 16. ЗАВІДУВАЧ БЮРО ПЕРЕПУСТОК
 8. 26. ЗАВІДУВАЧ ЦЕНТРАЛЬНОГО СКЛАДУ
 9. 27. ЗАВІДУВАЧ МАШИНОПИСНОГО БЮРО
 10. 22. ЗАВІДУВАЧ КОПІЮВАЛЬНО-РОЗМНОЖУВАЛЬНОГО БЮРО
 11. 23. ЗАВІДУВАЧ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ
 12. 20. ЗАВІДУВАЧ КАМЕРИ СХОВУ (РУЧНОГО БАГАЖУ)
 13. 10. ЕКСПЕДИТОР
 14. 2. ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР
 15. 7. КАЛЬКУЛЯТОР
 16. 8.1. Поняття про структуру організації та організаційну структуру управління
 17. 5.1. Поняття про організацію як відкриту систему
 18. 2. Політична система та інститути громадянського суспільства Республіки Австрія
 19. Короткий словник політологічних термінів
 20. ДУХ РОСІЙСЬКОГО ВАРВАРСТВА