<<
>>

4.1.1. Забезпечення макроекономічної стабільності

Завдання: Очікувані результати у 2012 році: Поступове зменшення рівня інфляції. Доведення рівня ІСЦ до 10-9 % (грудень до грудня). Підтримання стабільності національної валюти. Зменшення амплітуди річних коливань курсу національної валюти до 3 %.
Відновлення довіри до банківської системи. Повернення заощаджень населення у банківську систему та відновлення ресурсної бази для кредитування. Оптимізація рівня і структури державного боргу. Утримання державного боргу на безпечному рівні відносно ВВП та формування такої його структури, якій притаманні нижчі рівні ризиків. Оптимізація рівня податкового навантаження. Рівень податкових надходжень до консолідованого бюджету не більше 25 % ВВП. Підвищення рівня капітальних видатків у консолідованому бюджеті. Капітальні видатки бюджету не менше 5 % ВВП.
<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме 4.1.1. Забезпечення макроекономічної стабільності:

  1. 6.5. Інфляція та забезпечення стабільності купівельної спроможності грошової одиниці. Грошові реформи
  2. Забезпечення стабільності купівельної спроможності грошової одиниці та грошові реформи
  3. 2.13.2. Ризики макроекономічної дестабілізації через відкритість фінансово-монетарної та інвестиційної сфери
  4. 2.13.2. Ризики макроекономічної дестабілізації через відкритість фінансово-монетарної та інвестиційної сфери
  5. Регіональні дисбаланси та основні загрози стабільності регіонального розвитку
  6. Завдання 4.1.1.2.: Підтримання стабільності національної валюти відносно провідних світових валют
  7. Забезпечення стабільного функціонування пенсійної системи
  8. 16. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
  9. 7. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ МЕНЕДЖМЕНТУ
  10. 21. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ