<<
>>

4.1.2. Оптимізація ролі держави та усунення перешкод для провадження господарської діяльності

Завдання Очікувані результати у 2012 році: Створення сприятливих умов для започаткування бізнесу. Скорочення процедури започаткування бізнесу до 14 днів.

Зняття адміністративних та регуляторних бар’єрів на шляху розвитку малого та середнього бізнесу. Упорядкування та спрощення процедури отримання документів дозвільного характеру.

Скорочення переліку документів дозвільного характеру на провадження окремих видів здійснення господарської діяльності на 10 %. Перехід на міжнародні засади в системі технічного регулювання та ринкового нагляду. Перехід до європейських підходів до контролю безпеки продукції, а саме заміні системи державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил на систему ринкового нагляду. Забезпечення належного рівня захисту прав споживачів. Гармонізація законодавчої та нормативно-правової бази у сфері захисту прав споживачів з європейською.
<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме 4.1.2. Оптимізація ролі держави та усунення перешкод для провадження господарської діяльності:

 1. Спільні підприємства як форма міжнародної господарської діяльності України
 2. Спільні підприємства як форма міжнародної господарської діяльності України
 3. 2.15.4. Неакціонерні форми транснаціоналізації господарської діяльності
 4. 2.15.4. Неакціонерні форми транснаціоналізації господарської діяльності
 5. 7. ЕКОНОМІСТ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 6. 2.16.3. Міжнародна природа господарської діяльності ТНК
 7. 2.16.3. Міжнародна природа господарської діяльності ТНК
 8. 15.2. Еволюція економічної діяльності держави
 9. Сутність економічної діяльності держави
 10. Динамізм економічної діяльності держави
 11. ІV. ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В ОСВІТНІЙ ТА ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
 12. ІІ. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ДЕРЖАВА І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: МІРА СПІВПАДАННЯ ІНТЕРЕСІВ І НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ
 13. Пріоритети міжнародної економічної діяльності для суб’єктів мікро- та макроекономічного рівнів