<<
>>

4.1.3. Розвиток конкуренції на внутрішньому ринку

Завдання Очікувані результати: Розвиток та вдосконалення конкурентного середовища, обмеження монополізму. Зменшення рівня монополізації та зловживань монопольним становищем. Виявлення та припинення антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання. Зменшення негативного впливу антиконкурентних узгоджених дій на цінову ситуацію на ринках. Удосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та подальша гармонізація українського законодавства з питань конкуренції із законодавством ЄС. Створення законодавчої бази, спрямованої на розвиток системи захисту економічної конкуренції.

Забезпечення збалансованої та економічно обґрунтованої тарифної політики. Запобігання зловживанню монопольним (домінуючим) становищем суб’єктів господарювання.

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме 4.1.3. Розвиток конкуренції на внутрішньому ринку:

 1. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
 2. Завдання 4.1.6.3.: Підтримка внутрішнього ринку державних цінних паперів
 3. РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
 4. Завдання 4.1.3.3.: Удосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та подальша гармонізація українського законодавства з питань конкуренції із законодавством ЄС.
 5. 5.3. Глобалізація світового ринку та тенденції розвитку ринку реклами в Україні
 6. Графічна модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку та процент
 7. 3.6. ГРАФІЧНА МОДЕЛЬ ГРОШОВОГО РИНКУ. РІВНОВАГА НА ГРОШОВОМУ РИНКУ ТА ПРОЦЕНТ
 8. 79. МАШИНІСТ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ
 9. Форми конкуренції і моделі ринків
 10. Сутність капіталізму вільної конкуренції
 11. 5.1. Механізм взаємодії внутрішнього та зовнішнього ринків
 12. Становище найманої праці за капіталізму вільної конкуренції
 13. Монетизація бюджетного дефіциту та валового внутрішнього продукту в україні
 14. 4.6. МОНЕТИЗАЦІЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ ТА ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ В УКРАЇНІ
 15. Ознаки капіталізму вільної конкуренції
 16. 5.5.4: Збільшення виробництва та самозабезпечення внутрішнього попиту продукцією тваринництва