<<
>>

4.1.5. Оптимізація структури державного сектору економік, підвищення ефективності управління об’єктами державної власності

Завдання Очікувані результати у 2012 році: Захист прав державної власності, недопущення незаконного її відчуження. Суттєве скорочення випадків незаконного відчуження майна, використання процедури банкрутств як інструменту тіньової приватизації. Реформування відносин власності.

Запровадження принципів прозорості, конкурентності та продажу за справедливою ціною об’єктів державної власності.

Протидія протиправному поглинанню та захопленню підприємств та запровадження прозорих процедур банкрутства. Зменшення випадків протиправного поглинання та захоплення підприємств. Підвищення ефективності використання державної власності. Збільшення доходів держави за рахунок підвищення ефективності використання державного майна. Забезпечення прозорої діяльності державних і комунальних підприємств державного сектору. Підвищення прозорості передачі державного і комунального майна в оренду, переоцінки орендованого майна відповідно до його ринкової вартості, удосконалення механізму повернення орендованого майна.
<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме 4.1.5. Оптимізація структури державного сектору економік, підвищення ефективності управління об’єктами державної власності:

 1. Завдання 4.1.5.4.: Підвищення ефективності використання державної власності
 2. Об’єкти, суб’єкти та головні важелі державного регулювання економіки
 3. 4.5.2. Підвищення ефективності управління земельними ресурсами
 4. Завдання 4.1.1.4.: Оптимізація рівня і структури державного боргу.
 5. Завдання 4.1.8.3: Підвищення професійного рівня державних службовців та розвиток вищого корпусу державної служби
 6. Способи й засоби підвищення ефективності політичного управління
 7. Підвищення ефективності функціонування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування
 8. Державний сектор економіки і його роль
 9. Поглиблення міжнародного співробітництва у сфері державної служби та державного управління
 10. Підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств населення; реформування сфери надання соціальних послуг та забезпечення соціального захисту населення
 11. 8.3. Підвищення ефективності економічних процесів за рахунок застосування новітніх механізмів використання грошей та їх функціонального призначення на етапі розвитку інтеграційних процесів та глобальних перетворень світової економіки
 12. Суб’єкти та об’єкти власності
 13. 22.1. Об'єкт, суб'єкт і завдання управління персоналом
 14. Підвищення ефективності діяльності морського та річкового транспорту.
 15. 5.2.1. Підвищення ефективності енергетичної політики