<<
>>

4.1.6. Розвиток фінансових ринків

Завдання Очікувані результати у 2012 році: Оздоровлення фінансових ринків та формування ефективно функціонуючого фондового ринку, здатного забезпечити перерозподіл ресурсів між секторами економіки. Розбудова конкурентоспроможного фінансового ринку, здатного залучати та перерозподіляти інвестиційні ресурси в реальний сектор економіки. Створення умов для стимулювання накопичення та капіталізації національних заощаджень. Підвищення рівня капіталізації національних заощаджень. Підтримка внутрішнього ринку державних цінних паперів. Постійний доступ держави до ліквідних і дешевих фінансових ресурсів, наявність основи (орієнтиру) для ціноутворення на інших сегментах фінансового ринку.
<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме 4.1.6. Розвиток фінансових ринків:

  1. 8.2. Стійкість фінансових ринків в умовах відкритої економіки
  2. РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
  3. Завдання 4.1.6.1.: Оздоровлення фінансових ринків та формування ефективно функціонуючого фондового ринку, здатного забезпечити перерозподіл ресурсів між секторами економіки
  4. Основні види небанківських фінансових інститутів та їх розвиток в Україні
  5. 21.4. Фінансово-монополістичний капітал. Фінансово-монополістична олігархія
  6. Принципи класифікації ринків
  7. 8.4. Конкуренція і моделі ринків
  8. КЛАСИФІКАЦІЯ РИНКІВ І ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ
  9. 9.1. Принципи класифікації ринків. Ринок предметів споживання
  10. Формування ринків виробничих ресурсів і капіталів в Україні