<<
>>

4.1.8. Реформування системи державного управління

Завдання Очікувані результати у 2012 році: Забезпечення доброчесності державної служби. Врегулювання конфлікту інтересів на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, унормування правил доброчесної поведінки. Посилення відповідальності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за корупційні діяння та зменшення кількості їх випадків. Запровадження сучасних методів управління персоналом у системі державної служби. Покращення умов перебування на державній службі з метою досягнення конкурентоспроможності державної служби на ринку праці. Підвищення професійного рівня державних службовців та розвиток вищого корпусу державної служби. Формування стабільного професійного корпусу державних службовців. Розвиток єдиної інфраструктури інформатизації системи державної служби. Перехід до електронного урядування, автоматизації документообігу, облікової та фінансової системи, електронних особових справ державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (НБДС). Реформування системи центральних органів виконавчої влади та посилення їх інституційної спроможності Перехід до інструментів інституціональної розбудови ЄС Twinning, TAIEX, SIGMA, мережі груп аналізу політики. Підвищення ефективності виконавчої влади, посилення системи розроблення і координації державної політики. Підвищення якості надання державних послуг.
<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме 4.1.8. Реформування системи державного управління:

 1. 5.1.7.Реформування системи державного управління
 2. ІІІ. МІСЦЕ І РОЛЬ СУСПІЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ В УДОСКОНАЛЕННІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
 3. Реформування державних і комунальних засобів масової інформації.
 4. Поглиблення міжнародного співробітництва у сфері державної служби та державного управління
 5. М.П. Вавринчук. Політологічні аспекти державного управління, 2009
 6. 4.1.5. Оптимізація структури державного сектору економік, підвищення ефективності управління об’єктами державної власності
 7. РОЛЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
 8. 5.2. Форми державного правління і державного устрою. Політичний (державний) режим
 9. 2. Політична система в Україні. Вірогідні напрями реформування
 10. Спроби реформування командно-адміністративної системи (1953-1964 рр.)
 11. Реформування системи охорони здоров’я та підвищення якості медичних послуг.
 12. Реформування системи охорони здоров’я та підвищення якості медичних послуг.
 13. Завдання 4.1.8.5: Реформування системи центральних органів виконавчої влади та посилення їх інституціональної спроможності
 14. 2.6.4. Політична система України та проблеми її реформування (трансформації) у контексті політично-правової реформи 2004-2007 рр.
 15. Підвищення ефективності функціонування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування
 16. Тема № 6 Сутність та функціонування партійної системи: взаємодія з державною службою
 17. Форми державного правління і державного устрою
 18. 2.5. Управління, як система що розвивається
 19. Розділ 2. Система регіонального управління
 20. 1. МЕНЕДЖМЕНТ ЯК НАУКОВА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ