<<
>>

4.2.2. Сучасна і якісна освіта та підготовка кадрів

Завдання Очікувані результати у 2012р.: Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості. Чистий показник охоплення дошкільною освітою дітей – 58 %;

чистий показник охоплення дошкільною освітою дітей 3-4 років – 80 %;

чистий показник охоплення дошкільною освітою дітей 5 років – 88%.

Підвищення якості загальної середньої освіти. Чистий показник охоплення початковою освітою дітей 6-9 років - 99,9 %;

чистий показник охоплення повною загальною середньою освітою - 99,9 %; перехід учнів старшої школи на профільне навчання ( 2010 рік);

підвищення якості зовнішнього незалежного оцінювання. Відновлення якісної професійно-технічної освіти Забезпечення працевлаштуванням за робітничими професіями 98 % випускників професійно-технічних навчальних закладів. Впровадження якісної вищої освіти відповідно до європейських стандартів. Підвищення якості наукової діяльності у вузах. Чистий показник охоплення вищою освітою осіб віком від 18 до 22 років – 65 %.

Чисельність випускників вищих навчальних закладів у 2012 році – 560 тис.чол.

Навчання за рахунок видатків Державного бюджету України на кожні 10 тис. населення не менше як 100 студентів у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та 180 студентів у ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації;

зарахування на І курс ВНЗ державної і комунальної форм власності за державним замовленням не менше ніж 51 % загальної кількості студентів, прийнятих на навчання на І курс. Сприяння освіті осіб з особливими потребами. Створення оптимальних умов для повноцінного навчання, розвитку, осіб з особливими потребами, надання їм широкого спектру соціально - психологічних та медичних послуг для успішної подальшої соціалізації і інтеграції в суспільство. Сприяння освіті представників національних меншин. Надання представникам національних меншин належних можливостей для освіти, вивчення історії, традицій, мови і культури національних меншин.

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме 4.2.2. Сучасна і якісна освіта та підготовка кадрів:

 1. Якісна професійно-технічна підготовка кадрів за робітничими професіями.
 2. Створення сучасної системи безперервної освіти, підготовки і перепідготовки професійних кадрів
 3. 31. ІНЖЕНЕР З ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
 4. 52. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
 5. Відновлення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для промисловості
 6. Запровадження сучасних стандартів освітніх програм та широкого доступу до освіти
 7. Підвищення якості загальної середньої освіти, забезпечення інноваційного характеру базової освіти
 8. Пріоритети якісних змін
 9. 5.1.2. Підвищення якості освіти
 10. 13. ІНСПЕКТОР З КАДРІВ
 11. 43. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КАДРІВ
 12. 42. МЕТОДИСТ З ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ
 13. 30. ІНЖЕНЕР З ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА