<<
>>

4.2.7. Підтримка соціально-вразливих верств населення

Завдання Очікувані результати у 2012р.: Адресна підтримка соціально вразливих верств населення. Недопущення падіння рівня добробуту соціально вразливих верств населення. Підвищення ефективності функціонування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування. Забезпечення належного рівня соціального захисту населення. Забезпечення стабільного функціонування пенсійної системи Поетапне запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування, розвиток недержавного пенсійного забезпечення.

Реформування сфери надання соціальних послуг та забезпечення соціального захисту населення.

Підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств населення Зниження рівня бідності та соціальної вразливості.

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме 4.2.7. Підтримка соціально-вразливих верств населення:

 1. Підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств населення; реформування сфери надання соціальних послуг та забезпечення соціального захисту населення
 2. Адресна підтримка соціально вразливих верств населення.
 3. Підтримка досягнутого рівня зайнятості населення та сприяння розширенню сфери застосування праці економічно активного населення
 4. Створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом
 5. Загальне зниження захворюваності населення соціально небезпечними хворобами, діабетом, серцево-судинними та іншими захворюваннями.
 6. 24.3. Соціально-економічні перетворення у постсоціалістичних країнах на шляху до соціально орієнтованої змішаної економіки
 7. 3. Взаємозв’язок політичних, економічних та соціальних реформ в Україні. Інститут соціального партнерства
 8. 16.6.3. Системи підтримки рішень
 9. Запровадження ефективного механізму державної підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства
 10. Завдання 4.1.6.3.: Підтримка внутрішнього ринку державних цінних паперів
 11. 14.4. Державна підтримка аграрної сфери та аграрних перетворень
 12. 4.5.3. Підтримка безпечного рівня основних продуктів харчування
 13. Інституційна підтримка розвитку житлово-комунального господарства.
 14. 5.4.1.Концентрація державної підтримки на пріоритетних напрямах розвитку промисловості
 15. 2.2. Методологічні основи вибору пріоритетів науково-технологічного розвитку та механізми їх підтримки