<<
>>

4.2.8. Розвиток трудового потенціалу

Завдання Очікувані результати у 2012р.: Мінімізація негативного впливу кризи на стан ринку праці. Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років-57,2-57,7%, рівень безробіття населення зазначеної вікової групи, визначений за методологією МОП, -8,1-8,4 %економічно активного населення віком 15-70 років. Підтримка досягнутого рівня зайнятості населення та сприяння розширенню сфери застосування праці економічно активного населення.

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме 4.2.8. Розвиток трудового потенціалу:

  1. УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ
  2. 7.4. Управління трудовим потенціалом
  3. Демографічний і трудовий потенціал регіонів України, їхній вплив на розвиток і розміщення виробництва
  4. Трудовые ресурсы, персонал и трудовой потенциал организации
  5. 7.3. Управління виробничим потенціалом
  6. УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ
  7. Розділ 7. Управління розвитком економічного потенціалу регіону
  8. 7.2. Управління природно-екологічним потенціалом
  9. УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-ЕКОЛОГІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНУ
  10. Інтеграція науково-технологічного потенціалу України у світове господарство