<<
>>

4.3.1. Створення передумов впровадження конкурентоспроможних технологій

Завдання Очікувані результати у 2012р.: Відновлення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для промисловості.

Збільшення річної потужності системи до 25-30 тисяч чоловік по інженерних і управлінських спеціальностях та 120-150 тисяч чоловік по сучасних робітничих спеціальностях.

Поступове приведення структури джерел інвестування та показників кредитування до існуючих у промислово розвинених країнах Посилення інституційно-інвестиційної складової розвитку промисловості Підвищення рівня інноваційної активності в промисловості до 31% підприємств Використання потенціалу України із розширення середньотехнологічних виробництв Підвищення частки середньотехнологічної продукції до 30% випуску Комплексна реструктуризація галузей з низькими конкурентними характеристиками Доведення продуктивності праці шахтарів до рівня країн Європи.

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме 4.3.1. Створення передумов впровадження конкурентоспроможних технологій:

 1. Розроблення і впровадження у виробництво енергоефективних технологій та обладнання
 2. Підвищення ефективності національної екологічної політики та стимулювання суб’єктів господарювання до впровадження екологічно безпечних технологій.
 3. ТЕХНОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
 4. 4.6.2. Формування інноваційної інфраструктури та системи трансферу технологій
 5. Впровадження якісної вищої освіти відповідно до європейських стандартів. Підвищення якості наукової діяльності у вузах
 6. Впровадження якісної вищої освіти та активізація наукової діяльності у вузах.
 7. Методи визначення економічної ефективності від впровадження природозахисних пристроїв
 8. Модернізація та розвиток залізничного транспорту, впровадження на залізницях України швидкісного руху пасажирських поїздів
 9. Впровадження екологічно збалансованої системи використання природних ресурсів
 10. 21.3. Технологія управління конфліктами
 11. 3.2.1. Міжнародний рух технологій: предмет і сучасні тенденції
 12. 15.4. Технологія прийняття управлінських рішень
 13. Політичні рішення і технологія їх реалізації