<<
>>

4.5.1. Забезпечення ефективного функціонування агропромислового комплексу

Завдання Очікувані результати у 2012р.: Підвищення ефективності виробництва агропромислового комплексу. Підвищення рівня аграрного виробництва і самозабезпечення продуктами, що можуть вироблятися в Україні. Основні заходи:

забезпечення формування державного продовольчого резерву за рахунок об’єктів державного цінового регулювання Аграрним фондом;

реалізація бюджетних програмами підтримки підприємствам агропромислового комплексу із застосуванням механізму здешевлення кредитів;

придбання племінної худоби і птиці на умовах фінансового лізингу;

забезпечення державної підтримки оновлення машинно-тракторного парку за напрямами та в обсягах;

активізація співробітництва з міжнародними організаціями та залучення міжнародної технічної допомоги під проекти модернізації агропромислового комплексу;

надання сільськогосподарським товаровиробникам часткової компенсації у розмірі до 70 відсотків вартості послуг із зберігання зерна власного виробництва на сертифікованому зерновому складі у 2008/09 маркетинговому році за рахунок коштів державного бюджету;

впровадження механізму поступового заміщення державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників адресною допомогою;

розроблення основних засад системи управління агроіндустріальним комплексом України з метою започаткування формування більш ефективної моделі управління аграрним сектором;

реалізація Державної цільової програми створення оптових ринків сільськогосподарської продукції;

сприяння створенню і функціонуванню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у галузях тваринництва, рослинництва та переробки сільськогосподарської продукції;

стимулювання виробництва та використання біологічних видів палива на основі біомаси;

впровадження нових стандартів та технічних регламентів на продукцію тваринного походження;

бюджетне відшкодування відсоткових ставок за користування кредитом у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, але не більше ніж передбачено банком у кредитному договорі під час реалізації інвестиційних проектів у тваринництві;

забезпечення державної підтримки структурної перебудови харчової та переробної промисловості, модернізації існуючих та створення сучасних високотехнологічних виробництв;

бюджетна підтримка науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на зміцнення інноваційної складової розвитку аграрного сектору та виконання пріоритетних завдань галузі;

проведення паспортизації сільських населених пунктів, узагальнення її результатів на рівні району, області та Автономної Республіки Крим (електронний варіант), опрацювання соціально-економічних пріоритетів, координація розроблення програм розвитку сільських територій відповідного рівня та в цілому по державі відповідно до завдань Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року;

запровадження механізму державної підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, а також визначення їх як неприбуткових організацій;

забезпечення подальшого формування ефективної та доступної мережі сільськогосподарських дорадчих служб та надання суб’єктам господарювання, що здійснюють діяльність у сільській місцевості, та сільському населенню дорадчих послуг відповідно до заходів Державної цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності на період до 2009 року та Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року;

посилення системи контролю за обігом зерна;

сприяння розвитку кооперативних каналів збуту сільськогосподарської продукції, включаючи створення мережі інформаційно–маркетингових центрів;

забезпечення надання індивідуальним сільським забудовникам державних пільгових кредитів на виконання регіональних програм “Власний дім”

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме 4.5.1. Забезпечення ефективного функціонування агропромислового комплексу:

 1. Формування агропромислового комплексу
 2. Забезпечення стабільного функціонування пенсійної системи
 3. Агропромисловий комплекс України, його значення, структура й регіональні особливості трансформації в ринкових умовах.
 4. 5.5.6.: Посилення інноваційної складової розвитку агропромислового комплексу
 5. Створення та забезпечення належного функціонування системи суспільного телебачення і радіомовлення
 6. Агропромисловий комплекс Ценртрального економічного району, основні галузі та особливості їхнього розміщення
 7. Агропромисловий комплекс Поліського економічного району, його галузева структура та проблеми розвитку
 8. Агропромисловий комплекс Придніпровського економічного району, основні галузі та особливості їхнього розміщення
 9. Агропромисловий комплекс подільського економічного району. Основні галузі та особливості їхнього розміщення
 10. Агропромисловий комплекс Причорноморського економічного району, основні галузі, особливості їхнього розміщення, проблеми та перспективи розвитку
 11. Агропромисловий комплекс Карпатського економічного району, основні галузі та особливості їхнього розміщення. Проблеми та перспективи р-ку
 12. Агропромисловий комплекс Східного економічного району, його галузева структура та особливості розміщення основних галузей