<<
>>

4.5.3. Підтримка безпечного рівня основних продуктів харчування

Завдання Очікувані результати у 2012р.: Підтримка безпечного рівня виробництва основних продуктів харчування. доведення питомої ваги витрат на харчування у загальних витратах домогосподарств до 40 %, доведення добової енергетичної цінності раціону людини до 3000 ккал згідно з раціональними нормами харчування; Основні заходи:

складення балансу попиту та пропозиції на основні види продовольства (зерно та продукти його переробки, м’ясо, м’ясопродукти, молоко, молокопродукти, олія та цукор) та визначення оптимальних обсягів накопичення матеріальних цінностей державного матеріального резерву;

проведення ефективної політики інтервенцій на окремих товарних ринках у разі виникнення тимчасових дисбалансів;

впровадження європейських механізмів здійснення державного контролю та нагляду за дотриманням ветеринарних та санітарних вимог при утриманні тварин, виробництві харчових продуктів, продукції тваринного походження та кормів;

забезпечення функціонування державних лабораторій ветеринарної медицини на належному рівні та підготовка подання для проведення акредитації Національною агенцією з акредитації згідно з вимогами ДСТУ ISO/IEC 17025: 2006 та міжнародним органом з акредитації ISO/IEC 17025: 2005;

забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в державі, недопущення виникнення та масового поширення інфекційних хвороб тварин, у тому числі особливо небезпечних для тварин і людей;

забезпечення проведення діагностики та профілактики, а у разі потреби, заходів з ліквідації губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби та інших пріонних інфекцій, створення матеріально-технічної бази діагностичних центрів для виконання Державної цільової програми “Діагностика, профілактика та заходи боротьби з губчастоподібною енцефалопатією та іншими пріонними інфекціями на території України на 2005 – 2010 роки”

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме 4.5.3. Підтримка безпечного рівня основних продуктів харчування:

 1. Підтримка досягнутого рівня зайнятості населення та сприяння розширенню сфери застосування праці економічно активного населення
 2. 5.5.5.: Забезпечення продовольчої безпеки та покращення продуктової структури харчування населення
 3. Підвищення ефективності національної екологічної політики та стимулювання суб’єктів господарювання до впровадження екологічно безпечних технологій.
 4. 4.2.7. Підтримка соціально-вразливих верств населення
 5. 16.6.3. Системи підтримки рішень
 6. Завдання 4.1.1.4.: Оптимізація рівня і структури державного боргу.
 7. Завдання 4.1.6.3.: Підтримка внутрішнього ринку державних цінних паперів
 8. 14.4. Державна підтримка аграрної сфери та аграрних перетворень
 9. Запровадження ефективного механізму державної підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства
 10. Завдання 4.1.1.5.: Оптимізація рівня податкового навантаження
 11. 5.4.1.Концентрація державної підтримки на пріоритетних напрямах розвитку промисловості
 12. 5.2. Підвищення рівня енергетичної безпеки та покращення енергозабезпечення споживачів
 13. Завдання 4.1.1.1.: Поступове зменшення рівня інфляції.
 14. 5.2.2. Підвищення рівня енергетичної безпеки
 15. Принцип “нульового рівня” споживання природних ресурсів
 16. Адресна підтримка соціально вразливих верств населення.