<<
>>

4.6.1. Створення конкурентоспроможної системи генерування знань

Завдання Очікувані результати у 2012р.: Створення конкурентоспроможної системи генерування знань. Збільшення кількості наукових та науково-технічних робіт – на 10% від рівня 2008 року.

Підвищення питомої ваги виконаних наукових та науково-технічних робіт в структурі ВВП до рівня 1,1%.

Збільшення частки дослідників у віці 30-39 років до 22%.

Підвищення питомої ваги вузівського сектора в структурі обсягу фінансування наукових та науково-технічних робіт до рівня 9%.

Основні заходи:

оптимізація розподілу витрат з державного бюджету на виконання фундаментальних та прикладних досліджень та посилення ролі приватних джерел у фінансуванні науково-дослідних і прикладних робіт;

перегляд пріоритетних напрямків фундаментальних досліджень із урахуванням глобальних викликів, що стоять перед Україною та у відповідності до потреб економіки і суспільства;

проведення науково-технологічної атестації державних наукових і науково-дослідних установ та організацій з метою комплексної оцінки їх потенціалу та перспектив підвищення ефективності його використання;

створення Державного фонду підтримки науково-технічних розробок та впровадження їх результатів;

розроблення механізмів залучення недержавних коштів на фінансування наукових досліджень та науково-технічних розробок, включаючи механізм державно-приватного партнерства;

підтримка і розвиток колективного користування високотехнологічним науковим обладнанням.

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме 4.6.1. Створення конкурентоспроможної системи генерування знань:

 1. Створення конкурентоспроможної вітчизняної книжкової продукції
 2. 4.6. Створення сучасної інноваційної системи
 3. 1.1. Політологія як система знань про політику. Специфіка і зміст української політології
 4. Тема № 1 Політологія як система знань про науку. Становлення політичної науки в Україні
 5. Створення грошової системи України
 6. Створення сучасної системи безперервної освіти, підготовки і перепідготовки професійних кадрів
 7. Створення і розвиток грошової системи україни
 8. 4.3. СТВОРЕННЯ І РОЗВИТОК ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
 9. Створення системи ефективного захисту населення від наслідків природних і техногенних аварій та катастроф
 10. Створення та забезпечення належного функціонування системи суспільного телебачення і радіомовлення
 11. Тести для перевірки знань
 12. Створення АНЗЮС
 13. Тести для перевірки знань
 14. Тести для перевірки знань