<<
>>

4.6.2. Формування інноваційної інфраструктури та системи трансферу технологій

Завдання Очікувані результати у 2012р.: Формування інноваційної інфраструктури та системи трансферу технологій Створення мережі інноваційних кластерів Основні заходи:

реалізація державної цільової програми «Створення в Україні інноваційної інфраструктури» на 2009-2013 роки.

законодавче врегулювання запровадження гнучкої системи визначення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні (сприяння прийняття Верховною Радою України унесених в установленому порядку законопроектів);

гармонізація законодавства з нормами і правилами угод СОТ в частині державної підтримки інноваційної діяльності;

запровадження механізму прискореної амортизації основних фондів, які використовуються при виконанні інноваційних проектів та інвестиційних програм (проектів) виробництва високотехнологічної продукції;

розроблення пакету стимулів з метою розширення механізмів впровадження вітчизняних розробок у виробництво;

створення державної системи моніторингових, прогнозно-аналітичних та стратегічних маркетингових досліджень;

створення регіональних центрів інноваційного розвитку та реалізація регіональних інноваційних проектів за участю державного та місцевих бюджетів;

сприяння розвитку розгалуженої мережі об’єктів інноваційної інфраструктури та трансферу технологій, залученню науково-освітніх закладів до створення мережі інноваційно-технологічних кластерів як полюсів інноваційного розвитку;

створення системи моніторингу інноваційного розвитку економіки;

розроблення та затвердження нормативно-правових актів для створення Національного венчурного фонду інноваційного розвитку та започаткування його роботи та утворення в регіонах комунальних спеціалізованих небанківських інноваційних фінансово-кредитних установ, венчурних фондів інноваційного розвитку.

сприяння функціонуванню в країні розгалуженої мережі центрів трансферу технологій, технопарків, наукових парків та інших інноваційних структур, яка б відповідала потребам економіки і можливостями вітчизняного науково-технічного потенціалу;

орієнтація механізмів державної підтримки розвитку виробництва в спеціальних економічних зонах на стимулювання інноваційних процесів, з метою створення продукції, конкурентоспроможної на світовому ринку

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме 4.6.2. Формування інноваційної інфраструктури та системи трансферу технологій:

 1. 16.3 Формування інноваційних інфраструктур
 2. 24.4. Формування сучасних ринкових відносин і ринкової інфраструктури
 3. 5.3.2. Розвиток національної інноваційної системи
 4. 4.6. Створення сучасної інноваційної системи
 5. Завдання 4.1.8.4: Розвиток єдиної інфраструктури інформатизації системи державної служби
 6. 6.3. Валютні системи та валютна політика. Особливості формування валютної системи України
 7. Валютні системи та валютнаполітика. Особливості формування валютної системи україни
 8. 6.4. ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ ТА ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
 9. Трансферы
 10. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
 11. 3.3.4. Особливості формування виборчої системи України
 12. 2.2.1. Проблеми формування понятійно-категорійної системи
 13. 5.5.6.: Посилення інноваційної складової розвитку агропромислового комплексу
 14. Завдання 4.1.4.3.: Формування ефективної системи публічної адміністрації.
 15. 2.3.1. Етапи формування системи органів державної влади в Україні. Конституційна реформа 2004 р.
 16. ПРІОРИТЕТИ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
 17. 5.3. Кардинальне підвищення інноваційної складової розвитку та модернізація промисловості