<<
>>

4.6.3. Розвиток державної системи управління інтелектуальною власністю

Завдання Очікувані результати у 2012р.: Розвиток системи управління інтелектуальною власністю. Підвищення рівня комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності та патентної діяльності. Основні заходи:

приведення законодавства України у сфері правової охорони інтелектуальної власності у відповідність до законодавства Європейського Союзу;

запровадження державного статистичного спостереження у наукових і науково-технічних організаціях щодо створених ними нових видів техніки, технологій і матеріалів, на які є дослідна технологічна документація, виготовлені і випробувані дослідні зразки;

організація обов’язкової реєстрації нових видів техніки, технологій і матеріалів, сприяння їхній подальшій комерціалізації та використанню в господарському обігу і міжнародному трансфері технологій;

сприяння патентуванню перспективних винаходів за кордоном

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме 4.6.3. Розвиток державної системи управління інтелектуальною власністю:

 1. Завдання 4.1.8.4: Розвиток єдиної інфраструктури інформатизації системи державної служби
 2. Завдання 4.1.8.3: Підвищення професійного рівня державних службовців та розвиток вищого корпусу державної служби
 3. Поглиблення міжнародного співробітництва у сфері державної служби та державного управління
 4. Завдання 4.1.8.2: Запровадження сучасних методів управління персоналом у системі державної служби.
 5. 4.1.5. Оптимізація структури державного сектору економік, підвищення ефективності управління об’єктами державної власності
 6. 2.3. Система органів державної влади в Україні
 7. 2.3.1. Етапи формування системи органів державної влади в Україні. Конституційна реформа 2004 р.
 8. 5.3.2. Розвиток національної інноваційної системи
 9. 5.1.7.Реформування системи державного управління
 10. 4.1.8. Реформування системи державного управління
 11. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
 12. ІІ. Розвиток партійної системи в Україні