<<
>>

4.6.4. Стимулювання попиту на інновації

Завдання Очікувані результати у 2012р.: Розроблення і впровадження пакету загальнодержавних та регіональних стимулів щодо використання інноваційних технологій, продуктів тощо Збільшення обсягу виробництва інноваційних видів продукції на 25% від рівня 2008 року.

Підвищення питомої ваги інноваційної продукції в обсязі продукції промисловості до рівня 8%.

Збільшення частки експортоорієнтованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої інноваційної продукції до 60%. Основні заходи:

приведення нормативно-правових актів з питань інноваційної діяльності у відповідність до європейської практики системи державного стимулювання інноваційної діяльності та інвестицій у здійснення інноваційної діяльності для всіх її учасників незалежно від форм власності;

сприяння прийняттю Верховною Радою України законопроекту стосовно внесення змін до Закону України «Про інноваційну діяльність», спрямованого розширення використання вітчизняних розробок при реалізації інноваційних проектів;

сприяння інноваційній діяльності підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;

реалізації пілотного проекту із створення україномовної версії інформаційного порталу International Business Innovation Zone для забезпечення прямого підключення баз даних про інноваційні проекти регіонів до пошукової інформаційної системи країн – членів ЄС;

запровадження механізму інвестиційно-інноваційного податкового кредиту у вигляді відстрочення сплати податку на прибуток на період виконання інвестиційних (інноваційних) проектів, субсидіювання проектів технопарків;

сприяння створенню комунальних спеціалізованих небанківських інноваційних фінансово-кредитних установ для фінансування інноваційної діяльності у регіонах, венчурних фондів інвестування інноваційної діяльності;

залучення коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи для здійснення заходів регіональних і галузевих інноваційних програм

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме 4.6.4. Стимулювання попиту на інновації:

 1. 1.10. Інновації та технології
 2. 5.2.4. Стимулювання розвитку альтернативних джерел енергії
 3. 4.3. Податкове стимулювання наукової та інноваційної діяльності
 4. 11.3 Спеціальні економічні зони як форма стимулювання розвитку регіонів
 5. Еластичність попиту
 6. Підвищення ефективності національної екологічної політики та стимулювання суб’єктів господарювання до впровадження екологічно безпечних технологій.
 7. Завдання 4.1.6.2.: Створення умов для стимулювання накопичення та капіталізації національних заощаджень
 8. Особливості попиту на фактори виробництва
 9. Попит і пропонування
 10. Попит на гроші
 11. 8.2. Ринок і його сутність. Попит і пропонування
 12. 8.3. Еластичність попиту і пропонування на індивідуальних ринках
 13. 9.2. Ринки виробничих ресурсів: попит і пропонування
 14. Попит на гроші
 15. 3.4. ПОПИТ НА ГРОШІ
 16. Скупний попит і сукупне пропонування
 17. 7.1. Механізм формування попиту та пропозиції грошей