<<
>>

4.7.2. Розвиток двостороннього та регіонального співробітництва

Завдання Очікувані результати у 2012р.: Розвиток двостороннього та регіонального співробітництва.

Забезпечення ефективного захисту національних економічних інтересів у міжнародній торгівлі.

Забезпечення захисту інтересів громадян України, що працюють за межами України.

Розширення номенклатури та обсягів українського експорту, освоєння нових ринків для української продукції.

Розширення інвестиційної співпраці та залучення інвестиційних ресурсів до економіки України. Основні заходи:

конкретизація програм довгострокового економічного співробітництва між Україною і державами – учасницями СНД у напрямі наповнення їх конкретними проектами з метою розширення міжрегіонального та транскордонного співробітництва;

формування ефективної державно-корпоративної стратегії просування українських товарів та послуг на ринки країн пострадянського простору;

захист вітчизняних виробників на внутрішньому ринку від проявів недобросовісної конкуренції та зростання обсягів імпорту через механізм застосування антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних заходів щодо імпорту в Україну;

забезпечення участі вітчизняних виробників та експортерів в антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних захисних розслідуваннях, які проводяться іншими країнами щодо українських товарів;

проведення активної політики просування на зовнішні ринки українських товарів, насамперед наукоємних та високотехнологічних;

створення єдиного інформаційного інтернет-порталу з підтримки зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств;

зміцнення рівноправних і добросусідських відносин з Російською Федерацією, наповнення реальним змістом задекларованих напрямів співробітництва між Україною та Російською Федерацією;

завершення розроблення проектів нормативно-правових актів щодо юридичного статусу перебування Чорноморського Флоту Російської Федерації у Севастополі та порядку його перебування на суверенній території України до 2017 року;

збереження та розширення присутності української продукції на традиційних ринках збуту в Російській Федерації, насамперед продукції з високою часткою доданої вартості за рахунок:

розширення виробничої кооперації і поглиблення міжрегіонального співробітництва між Україною і Російською Федерацією, укладення міжурядової угоди про заснування відділень торгівельно-економічних місій у складі Посольства України в РФ в регіонах Росії;

реалізації спільних з Російською Стороною проектів з виробництва товарів як для внутрішнього ринку обох країн, так і для ринків третіх країн;

створення повноцінної зони вільної торгівлі без вилучень і обмежень з Республікою Казахстан шляхом підготовки та погодження проекту Протоколу про поетапне скасування вилучень з режиму вільної торгівлі;

розширення номенклатури і обсягів українського експорту до ключових країн Азії, Близького Сходу, Африки та Латинської Америки, в тому числі опрацювання можливості створення зон вільної торгівлі;

розроблення комплексу заходів з поглиблення торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва із Сполученими Штатами Америки на основі Хартії про стратегічне партнерство між Україною та США від 20 грудня 2008 року;

активізація діяльності та створення нових спільних міжурядових комісій з торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, зосередження їх роботи на просуванні українського експорту та залученні іноземних інвестицій до реалізації в Україні масштабних проектів з розвитку інфраструктури, будівництва та високотехнологічних виробництв, зосередження роботи таких комісій з країнами пострадянського простору на вирішенні проблемних питань доступу українських товарів на ринки таких країн;

активізація двостороннього співробітництва з метою залучення додаткових інвестиційних ресурсів в економіку України;

дієвий захист прав та інтересів фізичних і юридичних осіб України за кордоном, дотримання законності та принципів паритетності в реалізації консульсько-правових процедур щодо громадян України з боку інших держав;

поглиблення взаємовигідних економічних зв’язків країн–учасниць ГУАМ, ОЧЕС та ЦЄІ, сприяння реалізації у рамках таких організацій спільних економічних проектів, розвиток договірно-правової бази, виконання програм економічного співробітництва;

розвиток співробітництва України з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) з метою набуття повноправного членства в зазначеній організації, посилення участі України в роботі відповідних спеціалізованих комітетів та робочих груп у рамках діяльності ОЕСР, сприяння проведенню організацією оглядів політики України у різних сферах економічної діяльності, зокрема, інвестиційній, конкурентній, фінансовій тощо;

активізація роботи в рамках ООН з питань сприяння інтеграційним процесам в європейському регіоні, поліпшення стану природного середовища та зміцнення інституціональних можливостей систем управління у цій сфері, захисту прав людини, правового захисту інтересів України в міжнародних судах;

забезпечення подальшої співпраці в ОБСЄ у сфері “людського” виміру з питань вирішення “заморожених” конфліктів, запобігання проявам тероризму. Розпочати підготовчі заходи щодо визначення концептуальних підходів стосовно забезпечення головування України в ОБСЄ;

продовження багатостороннього співробітництва в Балто-Чорноморсько-Каспійському регіоні, спрямованого на утвердження безпеки, розвиток економіки та демократії, формування спільної енергетичної політики, зокрема у сфері транзиту енергоносіїв

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме 4.7.2. Розвиток двостороннього та регіонального співробітництва:

 1. 4.7.3. Розвиток міжнародного співробітництва в галузі безпеки
 2. 1.3. Розвиток єврорегіонального співробітництва України
 3. Науково-технічне співробітництво як фактор та елемент міжнародного співробітництва
 4. Міжнародне науково-технічне співробітництво
 5. Необхідність співробітництва в планетарному масштабі
 6. Інтернаціональне співробітництво: форми та рівні
 7. 4.4.3. Правові засади співробітництва України з ЄС
 8. 4.2.8. Прикордонне співробітництво в Україні
 9. 4.7.6. Співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями
 10. 4.1.7. Зменшення регіональних диспропорцій
 11. Стеценко Т.О, Тищенко О.П.. Управління регіональною економікою, 2010