<<
>>

4.7.6. Співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями

Завдання Очікувані результати у 2012р.: Співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями. Збільшення обсягів залучення ресурсів МФО у розвиток економіки країни. Основні заходи:

розроблення та моніторингу системного проекту за підтримки Світового банку;

проведення щорічних консультацій з питань макроекономічної політики згідно із статтею IV Статей Угоди Міжнародного валютного фонду від 22 липня 1944 року;

отримання коштів позики МБРР у розмірі щонайменше 500 млн.

доларів США для фінансування Державного бюджету в рамках механізму позики;

забезпечення швидкого доступу до ресурсів МФО шляхом впровадження спрощених процедур та підвищення якості підготовки інвестиційних проектів, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями;

розроблення Стратегічних напрямів та завдань залучення зовнішньої допомоги Україні на 2009 – 2012 роки;

удосконалення договірно-правової бази з МФО та країнами-донорами;

удосконалення системи бюджетного планування державних запозичень від МФО;

проведення переговорного процесу та укладення угод з МФО про одержання позик для реалізації пріоритетних інвестиційних проектів транспортної та муніципальної інфраструктури, енергетики та енергозбереження

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме 4.7.6. Співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями:

 1. Науково-технічне співробітництво як фактор та елемент міжнародного співробітництва
 2. ТЕМА 16. Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробітництво з Україною
 3. Міжнародне науково-технічне співробітництво
 4. 1.2.6. Участь у діяльності міжнародних економічних організацій
 5. Світовий банк як група кредитно-фінансових установ та основні його напрямки співробітництва з Україною
 6. 4.7.3. Розвиток міжнародного співробітництва в галузі безпеки
 7. Економічне відтворення та міжнародне співробітництво
 8. 1.2.7. Міжнародне співробітництво у виробничих, науково-технічних сферах
 9. 27.3. Міжнародне співробітництво в розв’язанні глобальних проблем та розвитку світогосподарства
 10. Фактори міжнародного співробітництва
 11. 3.2.6. Стандартизація як фактор та умова міжнародного співробітництва
 12. Факторні передумови міжнародного співробітництва
 13. 3.2.3. Інформатизація як визначальний фактор моделі міжнародного співробітництва
 14. Активізація міжнародного співробітництва у сфері координації офшорного бізнесу
 15. Поглиблення міжнародного співробітництва у сфері державної служби та державного управління
 16. 2.10.3. Геостратегічні перспективи транспортного забезпечення міжнародного співробітництва України
 17. 4.2.1. Практичні цілі міжнародного співробітництва в контексті системного аналізу
 18. Міжнародна міграція фінансових ресурсів у контексті факторного аналізу
 19. Міжнародна міграція фінансових ресурсів у контексті факторного аналізу