<<
>>

5.1.2. Підвищення якості освіти

Завдання Результати Диверсифікація джерел фінансування освіти. Збільшення фінансування освіти за рахунок приватних джерел та приведення його рівня до середньоєвропейського. Підвищення рівня охоплення дітей освітою в дошкільних навчальних закладах. Доведення чистого показника охоплення дошкільною освітою дітей 5 років до 90 %. Підвищення якості загальної середньої освіти, забезпечення інноваційного характеру базової освіти.
Підвищення показників якості освіти (за результатами незалежного оцінювання)

Впровадження якісної вищої освіти та активізація наукової діяльності у вузах. Підвищення рівня якості підготовки спеціалістів та їх відповідності кваліфікаційним вимогам роботодавців.

Підвищення ступеня інформатизації та наукоємності освіти. Якісна професійно-технічна підготовка з робітничих професій. Забезпечення працевлаштування 98 % випускників професійно-технічних навчальних закладів.

Повне задоволення попиту на робітничі спеціальності на ринку праці. Запровадження сучасних стандартів освітянських програм Забезпечення повного доступу до якісних освітянських послуг у регіонах

Підвищення частки (не менше ніж на 70 %) освітніх установ, які надають освітні послуги відповідно до сучасних стандартів Створення системи безперервної професійної освіти кадрів впродовж трудової діяльності. Збільшення частки населення, охопленого безперервним навчанням, до 60 %.

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме 5.1.2. Підвищення якості освіти:

 1. Підвищення якості загальної середньої освіти, забезпечення інноваційного характеру базової освіти
 2. Підвищення якості загальної середньої освіти
 3. Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості.
 4. Впровадження якісної вищої освіти відповідно до європейських стандартів. Підвищення якості наукової діяльності у вузах
 5. Підвищення якості робочої сили
 6. Підвищення рівня охоплення дітей освітою в дошкільних навчальних закладах.
 7. Підвищення якості охорони материнства і дитинства
 8. Реформування системи охорони здоров’я та підвищення якості медичних послуг.
 9. Реформування системи охорони здоров’я та підвищення якості медичних послуг.
 10. 4.2.2. Сучасна і якісна освіта та підготовка кадрів
 11. 33. ІНЖЕНЕР З ЯКОСТІ
 12. 42. МЕТОДИСТ З ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ
 13. Диверсифікація джерел фінансування освіти
 14. 48. ФАХІВЕЦЬ ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ
 15. Створення сучасної системи безперервної освіти, підготовки і перепідготовки професійних кадрів
 16. Відновлення якісної професійно-технічної освіти
 17. Впровадження якісної вищої освіти та активізація наукової діяльності у вузах.
 18. Запровадження сучасних стандартів освітніх програм та широкого доступу до освіти