<<
>>

5.2.1. Підвищення ефективності енергетичної політики

Завдання Результати Підвищення ефективності енергетичної політики

Зменшення енергоємності ВВП до 0,23 кг у.п./грн.

Збільшення частки споживання енергоресурсів власного видобутку.

Покриття потреб власними ресурсами до 60 %. Основні заходи:

законодавче визначення засад енергетичної політики в Україні;

розробка зведеного енергетичного балансу країни (фактичного та прогнозованого) за міжнародними методологічними рекомендаціями;

реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки;

впровадження, за результатами незалежного енергоаудиту, енергетичного паспорту підприємств, установ, організацій; перегляд діючих нормативів та стандартів питомого споживання енергоресурсів для бюджетних установ та житлового сектору відповідно до міжнародних стандартів;

впровадження сертифікації та маркування енергетичного обладнання;

законодавче визначення використання фінансових механізмів Кіотського протоколу (проектів спільного впровадження);

розширення заходів з інформування суспільства щодо політики держави у сфері енергозбереження, залучення профспілок, промислових асоціацій, громадські організацій, масмедіа до висвітлення, пропагування енергозберігаючих заходів;

розвиток конкурентних відносин на ринку природного газу, підвищення надійності і якості послуг, захист конкуренції у сфері видобування і продажу газу, захист прав споживачів природного газу та регулювання процесу надання послуг і діяльності операторів всіх видів діяльності на ринку;

внесення змін до системи ціноутворення на вугільну продукцію у напрямку забезпечення переходу до цін на вугільну коксівну продукцію, залежно від цін на метал на світових ринках, та запровадження методики визначення ціни на енергетичне вугілля з урахуванням його енергетичної цінності, споживчих властивостей, взаємозамінності та екологічної прийнятності у співставленні з вартістю та аналогічними показниками інших видів палива;

розширення участі України у Рамковій програмі співробітництва з ЄС (5 напрямок “Енергія” );

впровадження системи контролю якості вугілля з удосконаленням відповідних галузевих нормативів і національних стандартів, приведення такої системи у відповідність до європейських та світових стандартів;

здійснення заходів щодо реформування наукових установ вугільної галузі;

розроблення рекомендацій удосконалення системи державної підтримки вугільної промисловості України з урахуванням норм та вимог СОТ і ЄС (у т.ч. спрямованої на спрямування коштів на розвиток регіонів, в яких відбувається реструктуризація та вирішення соціальних, екологічних проблем);

гармонізація ціноутворення на енергоресурси та їх постачання населенню відповідно до законодавства ЄС.

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме 5.2.1. Підвищення ефективності енергетичної політики:

 1. Підвищення ефективності національної екологічної політики та стимулювання суб’єктів господарювання до впровадження екологічно безпечних технологій.
 2. 5.2. Підвищення рівня енергетичної безпеки та покращення енергозабезпечення споживачів
 3. 5.2.2. Підвищення рівня енергетичної безпеки
 4. 4.5.2. Підвищення ефективності управління земельними ресурсами
 5. 5.2.3. Підвищення ефективності транспортування та споживання енергоресурсів
 6. Завдання 4.1.5.4.: Підвищення ефективності використання державної власності
 7. 13.3. Шляхи підвищення ефективності контролю
 8. Способи й засоби підвищення ефективності політичного управління
 9. 4.1.4. Становлення громадянського суспільства та підвищення ефективності дій Уряду
 10. Підвищення ефективності діяльності морського та річкового транспорту.
 11. 4.1.5. Оптимізація структури державного сектору економік, підвищення ефективності управління об’єктами державної власності