<<
>>

5.2.2. Підвищення рівня енергетичної безпеки

Завдання Результати Підвищення рівня енергетичної безпеки.

Диверсифікація джерел зовнішнього постачання ПЕР: природний газ, нафта, ядерне паливо з необхідністю мати не менше ніж 3 джерела постачань за кожним видом з рівнем в 25-30 % від загального обсягу.

Доведення виробництва електроенергії до 62 млн.

т. у.п.

Оптимізація обсягів видобутку товарного вугілля у 2020 році на рівні 115 млн. т. Основні заходи:

створення системи мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів на рівні, що забезпечує 90-денне внутрішнє споживання;

реалізація інвестиційних проектів у галузі видобутку нафти і газу, нафтопереробки, нафтогазотранспортування, нафтохімії та проведення реконструкції і модернізації об’єктів нафтогазової промисловості;

реалізація Державної програми “Освоєння вуглеводневих ресурсів українського сектора Чорного та Азовського морів” з метою освоєння перспективних нафтогазоносних покладів;

забезпечення реалізації міжнародних інвестиційних проектів за межами України відповідно до укладених угод (договорів, контрактів), зокрема щодо реалізації проектів з розвідки, розробки та експлуатації родовищ вуглеводнів в Єгипті, ОАЕ та Лівії;

розроблення проектів освоєння ресурсів вуглеводнів українського сектору Чорного та Азовського морів;

модернізація та оновлення енергетичної інфраструктури;

створення умов для реагування на ситуацію надзвичайного характеру, забезпечення газом побутових споживачів та гарантій газопостачання;

будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС;

розвиток уранового та цирконієвого виробництв;

будівництво заводу з фабрикації ядерного палива;

пошук додаткових джерел постачання ядерного палива з метою мати не менш 3 джерел постачань за кожним видом з рівнем в 25-30% від загального обсягу;

виконання заходів щодо продовження строків експлуатації діючих енергоблоків АЕС на строки, збільшені порівняно з проектними, за умови дотримання сучасних стандартів безпеки, насамперед для блоків № 1 і 2 Рівненської АЕС та № 1 Южно-Української АЕС;

виконання організаційно-технічних заходів підвищення безпеки діючих енергоблоків атомних електростанцій;

створення резерву ядерного палива та ядерних матеріалів в обсязі 400 тонн;

розроблення та підготовка до впровадження для суб’єктів природних монополій в електроенергетичному секторі методології стимулюючого регулювання, що забезпечить отримання обґрунтованого прибутку на інвестований капітал та стимулюватиме компанії до скорочення неефективних витрат;

реалізація програми інтеграції об’єднання енергетичних систем України до об’єднання енергосистем європейських країн;

реалізація пілотних проектів модернізації систем регулювання енергоблоків ТЕС з урахуванням вимог паралельної роботи із синхронною зоною об’єднання енергосистем європейських країн впровадження сучасних систем первинного регулювання частоти та потужності на енергоблоках, що братимуть участь у первинному регулюванні для підвищення надійності роботи об’єднаних енергетичних систем України, забезпечення економії органічного палива.

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме 5.2.2. Підвищення рівня енергетичної безпеки:

 1. 5.2. Підвищення рівня енергетичної безпеки та покращення енергозабезпечення споживачів
 2. Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки.
 3. 5.2.1. Підвищення ефективності енергетичної політики
 4. 4.3.2. Технологічні зміни в системі забезпечення енергетичної безпеки держави
 5. 4.1. Організаційно-правовий механізм забезпечення енергетичної безпеки України
 6. Підвищення рівня охоплення дітей освітою в дошкільних навчальних закладах.
 7. Завдання 4.1.1.6.: Підвищення рівня видатків капітального характеру у консолідованому бюджеті
 8. Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості.
 9. Стабілізація роботи та підвищення безпеки житлово-комунального господарства
 10. Завдання 4.1.8.3: Підвищення професійного рівня державних службовців та розвиток вищого корпусу державної служби
 11. 4.7.3. Розвиток міжнародного співробітництва в галузі безпеки
 12. Завдання 4.1.1.4.: Оптимізація рівня і структури державного боргу.
 13. Завдання 4.1.2.4.: Забезпечення належного рівня захисту прав споживачів
 14. 4.5.3. Підтримка безпечного рівня основних продуктів харчування
 15. Управління економічною безпекою регіонів
 16. 3.3.2. Складові економічної безпеки
 17. Завдання 4.1.1.1.: Поступове зменшення рівня інфляції.
 18. Принцип “нульового рівня” споживання природних ресурсів