<<
>>

5.2.4. Стимулювання розвитку альтернативних джерел енергії

Завдання Результати Розширення використання альтернативних джерел енергії Доведення частки відновлюваних джерел енергії, до 10 % використання енергетичних ресурсів України.

Основні заходи:

стимулювання використання сонячної енергії, біогазу, метану вугільних родовищ, газу від підземного спалювання вугілля, торфу, водовугільного палива на основі вуглевідходів (штаби, шлами, пиловий продукт циклонної очистки та ін.);

актуалізація та реалізація Програми державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики;

забезпечення рівного доступу на ринок усіх видів газу (включаючи вироблений з біомаси) та технічно безпечного їх введення до системи транспортування природного газу;

виробництво та впровадження вітчизняного енергетичного обладнання, яке працює з використанням нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії;

забезпечення державної підтримки наукових досліджень та формування нормативно-правових (інституційних) засад впровадження проектів використання прогресивних енергетичних технологій (виробництво та використання біопалива, водню, шахтного метану тощо)

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме 5.2.4. Стимулювання розвитку альтернативних джерел енергії:

 1. Розвиток нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії
 2. 11.3 Спеціальні економічні зони як форма стимулювання розвитку регіонів
 3. 4.6.4. Стимулювання попиту на інновації
 4. 4.3. Податкове стимулювання наукової та інноваційної діяльності
 5. Джерела особистих доходів
 6. Доходи домогосподарств та їх джерела
 7. Джерела подолання глобальних проблем
 8. Підвищення ефективності національної екологічної політики та стимулювання суб’єктів господарювання до впровадження екологічно безпечних технологій.
 9. Диверсифікація джерел фінансування освіти
 10. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 11. Завдання 4.1.6.2.: Створення умов для стимулювання накопичення та капіталізації національних заощаджень
 12. Економічні суперечності джерело соціально-економічного прогресу
 13. 2.9. Витоки та джерела вивчення управлінської думки в Україні
 14. Альтернативная стоимость
 15. Диверсифікація джерел фінансування та організаційних засад функціонування системи охорони здоров’я