<<
>>

5.3.1. Концентрація матеріальних та фінансових ресурсів на провадженні наукових досліджень і розробок з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки

Завдання Результати Концентрація матеріальних та фінансових ресурсів на провадженні наукових досліджень і розробок з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки

Доведення обсягів фінансування науково-технічної діяльності до європейського рівня (3%ВВП).

Збільшення обсягів залучення коштів приватних інвесторів.

Підвищення рівня комерціалізації результатів наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.

Основні заходи:

визначення пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки на 2013-2020 роки із врахуванням прогнозу науково-технічного прогресу;

визначення регіональних пріоритетів інноваційного розвитку з урахуванням ресурсної бази та прогнозу розвитку регіонів за видами економічної діяльності;

підвищення ефективності державних витрат на науково-технічні розробки, шляхом їх концентрації на напрямках, що забезпечують розвиток високотехнологічних та середньо-високотехнологічних виробництв конкурентоспроможних товарів і послуг;

перехід на європейські стандарти підтримки науково-прикладних проектів через надання грантів на створення перспективних інноваційних продуктів із перспективою подальшого налагодження конкурентоспроможних виробництв;

оптимізація розподілу бюджетних витрат на фундаментальні та прикладні дослідження і розробки;

розроблення та впровадження шляхів диверсифікації джерел фінансування науково-прикладних розробок із розширенням залучення приватних коштів відповідно до кращої європейської практики;

створення привабливих регіональних стимулів залучення приватних інвестицій в інноваційну діяльність;

фінансування прикладних розробок лише за умови участі у проектах приватних інвесторів, які зацікавлені у подальшому впровадженні розробок у виробництво;

створення ефективної системи комерціалізації результатів наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки;

створення сучасної патентно-інформаційної бази щодо найбільш перспективних вітчизняних розробок з відповідним довідково-пошуковим апаратом;

сприяння комерціалізації і розвитку трансферу авіакосмічних технологій

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме 5.3.1. Концентрація матеріальних та фінансових ресурсів на провадженні наукових досліджень і розробок з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки:

  1. 5.4.1.Концентрація державної підтримки на пріоритетних напрямах розвитку промисловості
  2. Розширення досліджень зміни клімату та її наслідків в наукових закладах України у співпраці із світовою науковою спільнотою
  3. 67. НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  4. 1.1. Регіон як предмет наукового дослідження
  5. 8.1. Поняття та склад фінансових ресурсів в регіоні.
  6. Міжнародна міграція фінансових ресурсів у контексті факторного аналізу
  7. Міжнародна міграція фінансових ресурсів у контексті факторного аналізу
  8. 5.3.3. Посилення ролі науки та інновацій у збереженні довкілля та ефективному використанні природних ресурсів
  9. Завдання 4.1.6.1.: Оздоровлення фінансових ринків та формування ефективно функціонуючого фондового ринку, здатного забезпечити перерозподіл ресурсів між секторами економіки
  10. 5.1.5. Покращення умов розвитку та якості трудових ресурсів