<<
>>

5.3.2. Розвиток національної інноваційної системи

Завдання Результати Подальший розвиток інноваційної інфраструктури та системи трансферу технологій.

Активізація економічної участі суб’єктів господарювання у процесі здійснення інноваційної діяльності (рівень інноваційної активності 31,0%)

Забезпечення зростаючої економічної ролі в розвитку інновацій малого підприємництва (частка малих підприємств в загальному обсязі реалізованої інноваційної продукції 2,0%)

Підвищення інноваційної спрямованості процесів формування та використання людського потенціалу, урегулювання нормативних засад правового захисту інтелектуального продукту (коефіцієнт винахідницької активності – 2,0%) Основні заходи:

розвиток механізмів державно-приватного партнерства у реалізації перспективних напрямів інноваційного розвитку;

формування сучасних конкурентоспроможний промислових структур національного базування у секторі високотехнологічних виробництв (ТНК, кластери та інші мережеві утворення);

подальший розвиток та оптимізація мережі інноваційних структур, у т.ч.

технополісів, технологічних парків, наукових парків, бізнес-інкубаторів, центрів трансферу технологій;

реформування правових засад діяльності Національної академії наук України, посилення її ролі у координації проведення наукових досліджень, виробленні та реалізації державної політики у цій сфері;

розвиток та оптимізація промислового науково-технічного потенціалу шляхом реформування галузевої науки із посиленням її зв’язку із виробництвом, включаючи створення науково-виробничих об’єднань, технопарків, перепрофілювання наукових установ у полюси інноваційного розвитку;

розширення системи стимулів щодо створення національних та регіональних інноваційних та еко-інноваційних кластерів;

вдосконалення існуючої нормативно-правової з питань розвитку венчурного бізнесу;

сприяння створенню за кордоном філій українських науково-технологічних та інноваційних підприємств;

утворення регіональних та галузевих центрів комерціалізації та трансферу технологій та інновацій;

запровадження механізмів просування на внутрішній та зовнішній ринки технологій, винаходів, створених за рахунок коштів державного бюджету;

розробка та прийняття змін до норм чинного законодавства з метою організаційного, матеріально-технічного, фінансового сприяння малому інноваційному підприємництву, широкого залучення вітчизняної науково-дослідної бази та кадрового ресурсу до створення і виробництва інноваційної продукції;

вдосконалення нормативно-правової бази для регулювання роботи нових інституцій інноваційної системи, стимулювання інноваційної діяльності

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме 5.3.2. Розвиток національної інноваційної системи:

 1. 4.6. Створення сучасної інноваційної системи
 2. 4.6.2. Формування інноваційної інфраструктури та системи трансферу технологій
 3. Шляхи встановлення національної валютної системи України
 4. Розвиток кредитної системи України
 5. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
 6. ІІ. Розвиток партійної системи в Україні
 7. Створення і розвиток грошової системи україни
 8. 4.3. СТВОРЕННЯ І РОЗВИТОК ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
 9. Становлення та розвиток грошової системи України
 10. 4.6.3. Розвиток державної системи управління інтелектуальною власністю
 11. ГОСПОДАРСТВО В ДОБУ СЕРЕДНЬОВIЧЧЯ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФЕОДАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ГОСПАДУРЮВАННЯ
 12. Завдання 4.1.8.4: Розвиток єдиної інфраструктури інформатизації системи державної служби
 13. ПРІОРИТЕТИ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
 14. 5.3. Кардинальне підвищення інноваційної складової розвитку та модернізація промисловості
 15. 5.5.6.: Посилення інноваційної складової розвитку агропромислового комплексу