<<
>>

5.3.4. Розбудова інформаційного суспільства та інформаційне забезпечення інноваційного розвитку

Завдання Результати Розбудова інформаційного суспільства та інформаційне забезпечення інноваційного розвитку

Формування сучасної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури країни та розширення надання державних інформаційних та адміністративних послуг електронними засобами.

Підвищення ступеня використання населенням широкосмугового Інтернету до 65-70 від кількості ліній широкосмугового Інтернету на 100 мешканців. Основні заходи:

впровадження електронного урядування для ефективної взаємодії між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також з фізичними та юридичними особами;

вдосконалення нормативно-правової бази з питань регулювання відносин суб’єктів, які створюють, володіють і використовують інформаційні ресурси та системи;

створення системи національних електронних інформаційних ресурсів на базі Національного депозитарію електронних інформаційних ресурсів;

створення і забезпечення функціонування інформаційної системи популяризації якісно нових науково-технологічних розробок у сфері організації виробництва наукомісткої продукції.

впровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій для надання інформаційних, адміністративних та інших послуг юридичним і фізичним особам через Інтернет;

забезпечення широкого доступу наукових установ та організацій, вищих навчальних закладів та інших державних установ до інформаційних ресурсів національних і глобальних мереж;

створення державної системи інформування населення про стан інноваційного розвитку української економіки та заходи щодо його стимулювання;

забезпечення розвитку та широке використання грід-технологій у науково-технічній та інноваційній діяльності;

запровадження в практику державних органів електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису, електронної комерції, підприємницької діяльності з використанням Інтернет;

формування єдиного інформаційного простору держави шляхом розгортання на орбіті угруповання космічних систем спостереження Землі та телекомунікації та створення ефективної наземної системи використання аерокосмічних даних, даних системи координатно-часового та навігаційного забезпечення;

створення робочих місць, пов’язаних з створенням програмних продуктів, баз даних та інтенсивним використанням інноваційних та інформаційно-телекомунікаційних технологій.

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме 5.3.4. Розбудова інформаційного суспільства та інформаційне забезпечення інноваційного розвитку:

  1. Розбудова сучасного інформаційного простору
  2. 16. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
  3. 7.1. Інформаційне забезпечення менеджменту
  4. 4.2.4. Забезпечення свободи слова та розвиток національного інформаційного простору
  5. 16.1. Рівні інформаційного забезпечення менеджменту і типи інформації
  6. 3.3. Концептуальні підходи до формування інформаційного забезпечення підприємницької діяльності
  7. 15. ОБРОБЛЮВАЧ ІНФОРМАЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ
  8. 22.7. Інформаційна база менеджменту персоналу
  9. 16.6. Комп'ютерні системи інформаційного менеджменту
  10. 16.6.5. Побудова інформаційних систем