<<
>>

5.4.1.Концентрація державної підтримки на пріоритетних напрямах розвитку промисловості

Основні заходи:

Розроблення та впровадження відповідно до досвіду найбільш технологічно розвинених країн, що входять у світове «інноваційне ядро», пакету державних стимулів, спрямованих на:

формування нових галузей (підгалузей) для виробництва принципово нових та суттєво поліпшених видів промислової продукції на основі енергоефективних технологій та обладнання;

використання та розвиток науково-технічного та виробничого потенціалу транспортного машинобудування у виробництві рухомого складу для задоволення потреб внутрішнього ринку та збільшення долі цього сегменту на зовнішніх ринках;

створення вітчизняної сучасної спеціалізованої, здатної до саморозвитку, галузі з виробництва конкурентоспроможної автотранспортної техніки шляхом сприяння розвитку існуючих та організації нових виробництв основних видів цієї техніки, комплектуючих виробів та запасних частин;

розвиток власного виробництва автомобільних компонентів, які використовуються у виготовленні автотранспортної техніки;

виготовлення технологічного обладнання для модернізації базових галузей промисловості - енергоблоків теплових електростанцій, котельного та когенераційного обладнання, теплових насосів, котлів та двигунів, що працюють на біопаливі, шахтного устатковання, ресурсо- та енергозбереження, екологізації, автоматизації та підвищення ефективності виробництв металургійної і хімічної промисловості;

формування та розвиток на інноваційній основі машинобудівної підгалузі по виробництву складної побутової техніки;

розроблення нанотехнологій з урахуванням перспектив їх подальшої комерціалізації, конкурентоспроможності та попиту, в першу чергу, на внутрішньому ринку;

розвиток ракетно-космічної галузі, збереження та розширення потенціалу повноправного партнера на ринку космічних послуг;

розвиток виробництва діагностичних систем і медичної апаратури для оснащення закладів охорони здоров’я, виробництво складної побутової техніки різного призначення;

відродження виробництва елементної бази і комплектувальних виробів, створення науково-виробничих комплексів з реалізації галузеутворюючих технологій мікроелектроніки та доведення їх структурного складу до рівня замкнених макротехнологій;

подальший розвиток мікроелектронних кремнієвих технологій сонячної енергетики для забезпечення потреб внутрішнього і зовнішніх ринків у сонячних станціях;

створення спеціального технологічного обладнання для забезпечення хіміко-металургійної галузі чистого кремнію та отримання монокристалічних функціональних матеріалів;

створення серійних виробництв енергоефективних джерел та систем освітлення на основі над яскравих світо діодів вітчизняного виробництва;

диверсифікація металургійного виробництва та оптимізація його структури в результаті збільшення номенклатури нових сортаментів, зокрема електроплавильного виробництва сталі, виробництва спеціальних сталей і сплавів, титанових сплавів та прокату, алюмінієвої фольги, створення нових видів цирконієвої продукції;

спорудження на існуючих підприємствах нових сучасних конвертерних та електросталеплавильних цехів і прискорення виводу з експлуатації фізично зношених та морально застарілих мартенівських агрегатів;

інтенсифікація переробки базової хімічної продукції в кінцеву товарну продукцію виробничого та соціального призначення, утворення замкнутих технологічних циклів з виробництва кінцевої товарної продукції;

забезпечення повного циклу проектування та будівництва нових типів суден світового рівня на базі модернізованих виробничих потужностей, оснащених сучасним технологічним обладнанням

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме 5.4.1.Концентрація державної підтримки на пріоритетних напрямах розвитку промисловості:

 1. 5.3.1. Концентрація матеріальних та фінансових ресурсів на провадженні наукових досліджень і розробок з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки
 2. Запровадження ефективного механізму державної підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства
 3. Посилення інституційно-інвестиційної складової розвитку промисловості
 4. 5.3. Кардинальне підвищення інноваційної складової розвитку та модернізація промисловості
 5. 9.2. Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії
 6. Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії
 7. 7.4. СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ КІЛЬКІСНОЇ ТЕОРІЇ
 8. Інституційна підтримка розвитку житлово-комунального господарства.
 9. 2.2. Методологічні основи вибору пріоритетів науково-технологічного розвитку та механізми їх підтримки
 10. Підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств населення; реформування сфери надання соціальних послуг та забезпечення соціального захисту населення
 11. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
 12. 5.4. Секторальні перетворення в промисловості
 13. Закономірності виникнення монополій. Концентрація і централізація капіталу
 14. 5.4.2.: Посилення ролі науки та інновацій у структурній перебудові промисловості
 15. Екологічні проблеми хімічної промисловості
 16. У 30-50 роки відроджується такий напрям моделювання, як:
 17. 16.6.3. Системи підтримки рішень
 18. Відновлення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для промисловості