<<
>>

5.4.2.: Посилення ролі науки та інновацій у структурній перебудові промисловості

Основні заходи:

розширення форм державної підтримки регіональних полюсів розвитку, що об’єднують наукові установи, вищі учбові заклади та підприємства і спрямовані на виробництво конкурентоспроможних промислових товарів.

стимулювання розробки та запровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, техніки і обладнання, заснованих на використанні вітчизняного науково-технічного потенціалу;

стимулювання розвитку інноваційної інфраструктури в промисловості;

вдосконалення нормативно-правової бази для регулювання роботи нових інституцій інноваційної системи;

включення до тематичних планів науково-прикладних робіт державних наукових установ тем, спрямованих на розроблення нових лідируючих технологій, що не мають аналогів у світі;

підтримка стратегічно важливих підприємств, замкнутих макротехнологічних комплексів, переважно тих, що відносяться до п’ятого та шостого технологічних укладів;

стимулювання створення нових виробництв та розширення випуску конкурентоспроможної продукції поглибленої переробки з вищими інноваційними рівнями;

розширення використання результатів фундаментальних досліджень НАН та галузевої науки спрямованих на розвиток перспективних промислових технологій та конкурентоспроможних продуктів

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме 5.4.2.: Посилення ролі науки та інновацій у структурній перебудові промисловості:

 1. 5.3.3. Посилення ролі науки та інновацій у збереженні довкілля та ефективному використанні природних ресурсів
 2. Посилення інституційно-інвестиційної складової розвитку промисловості
 3. 5.4. Секторальні перетворення в промисловості
 4. Розділ 4. Структурні особливості міжнародних відносин
 5. 3.1. Економічна система: сутність, структурні елементи і критерії класифікації
 6. Зростання ролі громадських об’єднань
 7. 14. Економічна система: її сутність та структурні елементи
 8. Екологічні проблеми хімічної промисловості
 9. Завдання 4.1.8.5: Реформування системи центральних органів виконавчої влади та посилення їх інституціональної спроможності
 10. 5.5.6.: Посилення інноваційної складової розвитку агропромислового комплексу
 11. Сутність і основні структурні елементи економічної системи
 12. 5.3. Кардинальне підвищення інноваційної складової розвитку та модернізація промисловості
 13. 4.1.2. Оптимізація ролі держави та усунення перешкод для провадження господарської діяльності
 14. 5.4.1.Концентрація державної підтримки на пріоритетних напрямах розвитку промисловості
 15. Відновлення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для промисловості