<<
>>

5.5.1.: Переорієнтація агровиробництва із урахуванням кліматичних змін

Основні заходи:

підготовка методики та проведення суцільних досліджень агроекологічного стану земель сільськогосподарського призначення і кліматичних змін та розроблення рекомендацій щодо раціонального розміщення сільськогосподарського виробництва в залежності від стану земель та зміни клімату;

розробка і запровадження вологозберігаючих технологій обробітку ґрунту (поверхневий та нульовий обробіток);

інноваційне відновлення вторинних зрошувальних мереж;

створення більш посухостійких сортів та гібридів;

реструктизація виробництва на користь культур більш стійких до дії посухи, а також прискорений розвиток зрошувального землеробства;

проведення консервації малопродуктивних і приведення у безпечний стан деградованих земель;

проведення заходів покращення балансу гумусу та основних поживних речовин за рахунок збільшення обсягів застосування мінеральних добрив та органічних добрив.

в тому числі торфокомпостів і органічних решток рослин;

проведення природоохоронних заходів, включаючи агролісомеліоративні та протиерозійні;

розширення застосування ґрунтозахисних технологій обробітку ґрунту, адаптованих до змін клімату та зональних особливостей, значне збільшення поверхневого і нульового обробітку;

впровадження системи органічного землеробства, що дозволить отримувати якісну екологічно-чисту продукцію;

створення науково-консультативних центрів для формування баз даних та надання інформації стосовно змін клімату та впровадження системи екологозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур, які забезпечують підвищення родючості ґрунту, поліпшення фіто-санітарного стану та екологічної адаптивності агроценозів.

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме 5.5.1.: Переорієнтація агровиробництва із урахуванням кліматичних змін:

 1. 4.2.10. Адаптація до глобальних кліматичних змін
 2. Пріоритети якісних змін
 3. 1.3. Стан навколишнього природного середовища та прогноз його змін до 2020 року
 4. Розширення досліджень зміни клімату та її наслідків в наукових закладах України у співпраці із світовою науковою спільнотою
 5. 5.5. Аграрний сектор і сільські території
 6. Завдання 4.1.7.3.: Розширення міжрегіональної взаємодії
 7. Завдання 4.1.7.2.: Поліпшення якості та вирівнювання людського розвитку в регіонах України.
 8. Монопольна земельна рента
 9. Збереження природної цілісності екосистем як принцип природокористування
 10. Резюме
 11. ВСТУП
 12. Комплексна реструктуризація галузей з низькими конкурентними характеристиками
 13. ВСТУП