<<
>>

5.5.2.: Збереження та відтворення родючості ґрунтів на меліорованих землях

Основні заходи:

розширення застосування ґрунтозахисних технологій обробітку ґрунту;

здійснення заходів щодо попередження забруднення ґрунтів важкими металами, промисловими викидами, пестицидами та іншими агрохімікатами;

здійснення державного контролю за проведенням заходів щодо охорони та відтворення родючості ґрунтів;

підвищення відповідальності власників землі та землекористувачів за раціональне використання і охорону земель;

оптимізація структури посівних площ і сівозмін з метою підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь, попередження ерозійних процесів та відтворення родючості ґрунтового покриву;

забезпечення підвищення родючості ґрунтів шляхом реалізації програми сприяння розширення вітчизняного виробництва і поставок сільгоспвиробникам мінеральних добрив, засобів захисту рослин та хімічних меліорантів;

впровадження контурно-меліоративну організацію території землекористування з урахуванням грунтово-ландшафтних чинників;

забезпечення зацікавленості сільгоспвиробників у максимальній біологізації системи підтримки родючості грунтів за рахунок збільшення їх органічного удобрення, розширення посівів багаторічних трав, бобових культур і сидератів, застосування гумусозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур в науково-обгрунтованих сівозмінах

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме 5.5.2.: Збереження та відтворення родючості ґрунтів на меліорованих землях:

 1. Економічні збитки від забруднення ґрунтів та специфіка їхнього обрахування
 2. Машинна деградація ґрунтів, причини та шляхи подолання.
 3. Збереження біо- та ландшафтного різноманіття
 4. Збереження природної цілісності екосистем як принцип природокористування
 5. Види економічного відтворення
 6. Упровадження дієвої системи інформування населення з питань охорони та збереження навколишнього природного середовища, екологічної політики.
 7. 16.1. Сутність і види економічного відтворення
 8. ФОРМИ СУСПІЛЬНОГО ПРОДУКТУ В ПРОЦЕСІ ВІДТВОРЕННЯ
 9. Специфічність і фази відтворення робочої сили
 10. Економічне відтворення та міжнародне співробітництво
 11. Сутність економічного відтворення та його основні елементи
 12. 17.1. Сутність, місце та роль розподілу в процесі відтворення
 13. ЗАЙНЯТІСТЬ, ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ЇХ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 14. 19.4. Фактори та показники розширеного відтворення робочої сили
 15. 20.2. Державне регулювання суспільного відтворення та його форми
 16. Ринок праці і відтворення робочої сили
 17. 19.2. Теорії зайнятості і відтворення суб’єктивного фактора виробництва
 18. 19.3. Неповна зайнятість і безробіття в механізмі відтворення робочої сили
 19. Особливості відтворення робочої сили на сучасному етапі
 20. 16.4. Національне багатство, його сутність, структура і проблеми розширеного відтворення