<<
>>

5.5.3.: Нарощення виробництва продукції рослинництва

Основні заходи:

впровадження ринкових методів регулювання виробництва продукції рослинництва – керуючись перш за все використанням державних резервів для балансування попиту і пропозиції по окремих видах рослинницької продукції;

раціональне розміщення та поглиблення спеціалізації і концентрації виробництва продукції рослинництва по природно-економічних зонах України через удосконалення механізмів державної підтримки;

надання консультацій та створення стимулів для сільгоспвиробників щодо розширення посівів сільськогосподарських культур насінням високих репродукцій сортів і гібридів із дотриманням вимог сучасних технологій;

державна підтримка наукових установ та насіннєвих господарств які виробляють насіння перспективних сортів і гібридів високих посівних кондицій;

запровадження інтегрованої системи захисту рослин із перш за все агротехнічного та біологічного методів;

надання фахової консультації сільгоспвиробникам щодо забезпечення зростання окупності застосовуваних мінеральних добрив за рахунок оптимізації доз і співвідношення елементів живлення, строків і способів внесення їх в грунт;

забезпечення рослинництва ефективним генофондом сортів і гібридів сільськогосподарських культур з високими адаптивними властивостями, які менше реагують зниженням урожайності і якості продукції в стресових умовах навколишнього середовища;

проведення досліджень та створення ефективної системи насінництва, яка дозволить забезпечити високоякісним насінням всі товарні посіви сільськогосподарських культур

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме 5.5.3.: Нарощення виробництва продукції рослинництва:

 1. Створення конкурентоспроможної вітчизняної книжкової продукції
 2. 30. ІНЖЕНЕР З ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА
 3. 4.4. Принципи організації виробництва Г.Форда
 4. 64. НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ З КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЦТВА
 5. Особливості сільськогосподарського виробництва
 6. УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ
 7. 79. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ ДОСЛІДНОГО ВИРОБНИЦТВА
 8. 17.3. Виробництво як об'єкт управління
 9. 5. БРИГАДИР НА ДІЛЬНИЦЯХ ОСНОВНОГО ВИРОБНИЦТВА
 10. 7.1. Організаційні типи виробництва
 11. Споживання — кінцева мета виробництва
 12. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК
 13. 7.3. Суспільні форми організації виробництва
 14. Основні риси товарного виробництва