<<
>>

5.5.4: Збільшення виробництва та самозабезпечення внутрішнього попиту продукцією тваринництва

Основні заходи:

сприяння будівництву великих тваринницьких комплексів і ферм шляхом державної фінансової підтримки їх створення через компенсацію плати за користування кредитами, а також закупівлі продукції у держрезерв;

державна допомога у посиленні селекційно-племінної роботи в тваринництві та відтворення поголів’я великої рогатої худоби у господарствах усіх форм власності і господарювання;

сприяння розвитку та екологізації свинарства і птахівництва;

заохочення господарств до впровадження ефективної ресурсозберігаючих технологій виробництва продукції тваринництва в усіх господарських формуваннях;

створення консультаційних мереж з допомогою господарствам у забезпеченні збалансованої відгодівлі тварин, зокрема потребу в протеїні – за рахунок розширення посівів бобових і бобово-злакових кормових культур;

створення регіональних стимулів щодо підтримки розвитку виробництва комбікормів;

забезпечення підтримки виробників продукції тваринництва при придбанні машин і обладнань за рахунок здешевлення коротко-та довгострокових кредитів і удосконалення фінансового лізингу;

посилення державного контролю та нагляду за дотриманням санітарних і ветеринарно-санітарних вимог під час утримання тварин та виробництва харчових продуктів тваринного походження відповідно до європейських регламентів;

акредитація державних лабораторій ветеринарної медицини згідно з вимогами міжнародної акредитації ISO/IEC 17025 (забезпечення належного переоснащення лабораторій та відповідними референт-матеріалами, участь в міждержавних лабораторних раундах, здійснення процедур валідації методів контролю за показниками безпечності харчових продуктів тваринного походження та кормів, запровадження тренінгів персоналу зазначених лабораторій щодо нових методів контролю);

уточнення переліку існуючих санітарних і фітосанітарних заходів з метою узгодження їх відповідно до Угоди СОТ про санітарні і фітосанітарні заходи

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме 5.5.4: Збільшення виробництва та самозабезпечення внутрішнього попиту продукцією тваринництва:

 1. Особливості попиту на фактори виробництва
 2. Тваринництво України, його значення, галузева структура, зональний характер розміщення та вплив на формування спеціалізованих АПК
 3. Модернізація та збільшення пропускної спроможності аеропортів, підвищення інтенсивності руху повітряних суден
 4. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
 5. 79. МАШИНІСТ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ
 6. Завдання 4.1.6.3.: Підтримка внутрішнього ринку державних цінних паперів
 7. 5.1. Механізм взаємодії внутрішнього та зовнішнього ринків
 8. Еластичність попиту
 9. Монетизація бюджетного дефіциту та валового внутрішнього продукту в україні
 10. 4.6. МОНЕТИЗАЦІЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ ТА ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ В УКРАЇНІ
 11. 4.1.3. Розвиток конкуренції на внутрішньому ринку
 12. Попит і пропонування
 13. Попит на гроші
 14. 4.6.4. Стимулювання попиту на інновації
 15. Скупний попит і сукупне пропонування
 16. 3.4. ПОПИТ НА ГРОШІ
 17. Попит на гроші
 18. 8.2. Ринок і його сутність. Попит і пропонування
 19. 8.3. Еластичність попиту і пропонування на індивідуальних ринках
 20. 9.2. Ринки виробничих ресурсів: попит і пропонування