<<
>>

5.5.5.: Забезпечення продовольчої безпеки та покращення продуктової структури харчування населення

Основні заходи:

розроблення нормативно-правових актів, які встановлюватимуть вимоги до основних видів сільськогосподарської продукції і продовольчих товарів, враховуючи європейський та міжнародний досвід;

створення “бази даних” вітчизняних та зарубіжних технологій та продуктових інновацій нового покоління на рівні кращих зарубіжних аналогів;

створення інформаційно-організаційних умов для забезпечення відстеження тварин, виробленої з них продовольчої сировини та харчових продуктів відповідно до регламентів СОТ;

визначення вимог до роботи контролюючих органів, які мають суттєво підвищити ефективність заходів по контролю за якістю харчових продуктів відповідно до регламенту СОТ;

удосконалення системи контролю за виконанням товаровиробниками вимог нормативних документів, технічних регламентів, пов`язаних з безпекою продукції, вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів, конкретні зміни ролі держави та операторів ринку в частині забезпечення безпечності харчових продуктів за європейськими принципами;

створення нормативної бази щодо регулювання використання продуктів харчування вироблених із генетично – модифікованих організмів;

забезпечення розвитку інфраструктури аграрного ринку, диверсифікації каналів реалізації продукції, захисту ринку від імпортних товарів низької якості;

збільшення ємності ринку продукції сільського господарства та продуктів його переробки з урахуванням потреб населення, його купівельної спроможності та максимальних можливостей експорту;

сприяння стабілізації та підвищенню ефективності виробництва в галузях харчової і переробної промисловості та захисту інтересів підприємств на внутрішньому і зовнішньому ринках в умовах СОТ

<< | >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації. 2011

Еще по теме 5.5.5.: Забезпечення продовольчої безпеки та покращення продуктової структури харчування населення:

 1. 5.2. Підвищення рівня енергетичної безпеки та покращення енергозабезпечення споживачів
 2. 4.1. Організаційно-правовий механізм забезпечення енергетичної безпеки України
 3. 4.3.2. Технологічні зміни в системі забезпечення енергетичної безпеки держави
 4. Підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств населення; реформування сфери надання соціальних послуг та забезпечення соціального захисту населення
 5. Особливості формування регіональних ринків праці та забезпечення раціональної зайнятості населення в Україні
 6. 4.5.3. Підтримка безпечного рівня основних продуктів харчування
 7. Половозрастная структура населения
 8. 5.1.5. Покращення умов розвитку та якості трудових ресурсів
 9. Территориальные особенности плотности населения в РФ. Основные расселенческие структуры в РФ
 10. 1.1. Предмет, задачи и структура курса "Территориальная организация населения"
 11. Динаміка чисельності та статево-вікова структура населення України, регіональні особливості формування
 12. Підтримка досягнутого рівня зайнятості населення та сприяння розширенню сфери застосування праці економічно активного населення
 13. 4.7.3. Розвиток міжнародного співробітництва в галузі безпеки
 14. Управління економічною безпекою регіонів
 15. 5.2.2. Підвищення рівня енергетичної безпеки
 16. 3.3.2. Складові економічної безпеки
 17. Економічна безпека за умов відкритої економіки